Trmice

Trmice

Město Trmice leží v severozápadních Čechách nedaleko hranic s Německem. Je součástí okresu Ústí nad Labem, známého svým průmyslovým charakterem se zaměřením na chemii a těžbu hnědého uhlí. Struktura zaměstnanosti i charakter kraje se změnil v 90. letech během hospodářské restrukturalizace. Ústecko však nadále patří mezi kraje s dlouhodobě nejvyšší nezaměstnaností v České republice.

 

Město Trmice leží v severozápadních Čechách nedaleko hranic s Německem. Je součástí okresu Ústí nad Labem, známého svým průmyslovým charakterem se zaměřením na chemii a těžbu hnědého uhlí. Struktura zaměstnanosti i charakter kraje se změnil v 90. letech během hospodářské restrukturalizace. Ústecko však nadále patří mezi kraje s dlouhodobě nejvyšší nezaměstnaností v České republice.

Trmice se nachází v těsném sousedství města Ústí nad Labem, od kterého se po referendu oddělilo v roce 1994. V obci žije asi 3 300 obyvatel, z toho odhadem čtvrtinu tvoří Romové. Přestože na území obce relativně nedávno zahájilo provoz velké nákupní centrum a několik průmyslových podniků, obyvatele obce trápí vysoká, až 30% nezaměstnanost.

Ve městě se nachází několik sociálně vyloučených lokalit nebo lokalit sociálním vyloučením ohrožených. Jsou to tzv. periferie V Jílovišti, jedna strana ulice Horská a postupem času se romské rodiny koncentrují v ubytovně pro migrující dělníky při vjezdu do města. Většina Romů ovšem žije na hlavní třídě, či v ulicích přilehlých. Nejedná se jen o obyvatele sociálně slabé, ale i o „romskou střední třídu“ či bohaté romské rodiny. Při privatizaci bytového fondu města a prodeji soukromých domů od konce 90. let došlo k tomu, že mnoho domů v centru města levně odkoupili soukromníci (mezi nimi i bohatší romské rodiny), kteří jednotlivé byty obratem začali nabízet sociálně slabším rodinám z blízkého i dalekého okolí. Počet romských obyvatel města tak narostl během posledních let na dvojnásobek a vzrostlo i napětí mezi starousedlíky a přistěhovalými rodinami.

Sociální spektrum mezi romskými občany tohoto malého města je tedy široké. Nejhorší situace je v lokalitě V Jílovišti, která je ohraničena dálnicí a parovodem asi 500 m od ostatní zástavby. Jedná se o čtyři domy, z toho tři slouží jako městská ubytovna pro neplatiče a čtvrtý je ubytovna v soukromém vlastnictví. Žije zde přibližně 70 obyvatel, téměř výlučně jsou to Romové. Bytům chybí část standardní výbavy – bojlerem je vybaven jen byt domovníka a dvě společné koupelny s kotlem na tuhá paliva se začaly používat teprve od roku 2010. Není tedy divu, že jsou evidovány stížnosti na nízkou společenskou úroveň – zejména hygienu. Obyvatelé si dále stěžují na drobné krádeže a rušení nočního klidu.

Obecnými problémy lidí žijících v sociálním vyloučení na území města Trmice jsou kromě bytové situace dále zadluženost (především z důvodu tzv. rychlých půjček), dlouhodobá nezaměstnanost a nízké vzdělání. Další charakteristikou vyloučených lokalit Trmic je rozšíření lichvy a distribuce drog. Ta je spojena se sousedním Ústím nad Labem, především s jeho nejvýraznější vyloučenou lokalitou Předlice, která je prostorově i příbuzensky propojena s Trmicemi.

Číst více >

Osobnosti lokality

Prokop Ištvánek
Lokální konzultant