Pozvánka: Online stáž v ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22

||Pozvánka: Online stáž v ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22

Pozvánka: Online stáž v ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22

2022-04-10T21:56:51+02:0013 ledna, 2021|Aktuality|
Zveme všechny zájemce o dobré praxe v inkluzivním vzdělávání na online stáže v Základní škole a mateřské škole Brno, nám. 28. října 22.

Cílem nabízené stáže je výměna informací, sdílení zkušeností a šíření osvědčené praxe v oblasti inkluzivního kvalitního vzdělávání. Stáž je zaměřena na představení realizované komplexní podpory dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, s důrazem na podporu dětí pocházejících z odlišného kulturního prostředí či jiných životních podmínek. Součástí stáže je jak představení osvědčených metod, postupů, aktivit či opatření v rámci přednášky a společné diskuse, tak náslechy ve výuce a ukázky realizace vybraných aktivit v praxi. V průběhu stáže bude vytvořen prostor také pro diskusi, sdílení zkušeností a navázání spolupráce.

Program stáže, termíny a registrace naleznete na následujícím odkazu: https://www.socialni-zaclenovani.cz/online-staze/online-staz-v-zakladni-skole-a-materske-skole-brno-nam-28-rijna-22/

 

Stáže jsou realizovány v rámci individuálního projektu OP VVV  Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami . Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.