Pozvánka: Regionální online konference Podpůrná síť aktérů ve vzdělávání v Plzeňském kraji

||Pozvánka: Regionální online konference Podpůrná síť aktérů ve vzdělávání v Plzeňském kraji

Pozvánka: Regionální online konference Podpůrná síť aktérů ve vzdělávání v Plzeňském kraji

2021-09-30T14:50:43+02:0030 září, 2021|Aktuality|
Zveme vás na online konferenci zaměřenou na řešení problematiky podpůrných sítí inkluzivního vzdělávání v Plzeňském kraji.

Cílem konference je představit stav sociálního vyloučení v regionu a v obecnějších souvislostech ozřejmit, jak se sociální zázemí dětí a žáků promítá do jejich školního úspěchu. Sociální znevýhodnění bude představeno nejen jako objektivní překážka k plnohodnotnému vzdělávání, ale také jako oblast, jejíž negativní vliv je možné vhodnými opatřeními a ve spolupráci různých aktérů snižovat. Příspěvky se zaměří na využívání dostupných nástrojů a sítí podpory sociálně znevýhodněných žáků a na důležitost podpůrných profesí.

Konference se koná online 27. 10. 2021 od 8:30 do 16:30 prostřednictvím aplikace Lifesize.

Bližší informace o programu a registraci naleznete na stránkách konference: https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-plzensky-kraj/

Těšíme se na vaši účast!

 

Konference je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.