Pozvánka: Regionální online konference pro Liberecký kraj: Tenká hranice mezi vzděláváním a sociální oblastí

||Pozvánka: Regionální online konference pro Liberecký kraj: Tenká hranice mezi vzděláváním a sociální oblastí

Pozvánka: Regionální online konference pro Liberecký kraj: Tenká hranice mezi vzděláváním a sociální oblastí

2021-09-30T14:44:25+02:0030 září, 2021|Aktuality|
Srdečně zveme všechny zájemce o problematiku inkluzivního vzdělávání na další z řady online konferencí, tentokrát zaměřenou na situaci v Libereckém kraji.

Cílem konference je představit působení a strategii fungování Odboru pro sociální začleňování MMR (Agentury) v Libereckém kraji, seznámit účastníky s inkluzivním vzděláváním z pohledu zřizovatele, a také poukázat na příčiny chování a vývoje dětí v rámci vzdělávání. Účastníkům budou představeny dobré praxe z Libereckého kraje.
Regionální konference je určena zejména pro pracovníky škol a školských zařízení, zástupce zřizovatelů škol a školských zařízení, pro neziskové organizace a další aktéry ve vzdělávání.

Konference se koná online 21. 10. 2021 od 8:30 do 16:30 prostřednictvím aplikace Lifesize.

Bližší informace o programu a registraci naleznete na stránkách konference: https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-liberecky-kraj/

Těšíme se na vaši účast!

 

Konference je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.