Pozvánka: Regionální online konference: Romské děti ve vzdělávacím systému

||Pozvánka: Regionální online konference: Romské děti ve vzdělávacím systému

Pozvánka: Regionální online konference: Romské děti ve vzdělávacím systému

2022-01-10T09:24:35+01:0028 prosince, 2021|Aktuality|
Zveme vás na online konferenci zaměřenou na bariéry, se kterými se ve vzdělávacím procesu potýkají romské děti, žáci a studenti.

Cílem konference je představit stav sociálního vyloučení v regionu a bariéry, se kterými se v rámci vzdělávacího procesu potýkají romské děti, žáci a studenti. Účastníkům představíme příklady dobré praxe, dostupné nástroje a podpůrná opatření, včetně inovativních projektů, jejichž cílem je zařazování romštiny a romských reálií do výuky. Prostor dáme i možnostem konkrétní podpory individuálních žáků a studentů. Zaměříme se i na stav odborné přípravy pedagogů, od kurzů, které nabízejí svým studentům pedagogické fakulty po vzdělávání realizované různými institucemi nebo neziskovými organizacemi. Pokusíme se odpovědět na otázku, jaká specifika se se vzděláváním romských dětí a žáků pojí, proč je dobré se zabývat i etnicitou (nejen sociálním vyloučením) a jak spolu tyto fenomény (ne)souvisejí. Výsledkem bude inspirace a nabídka konkrétních opatření, které mohou školy, neziskové organizace či jiné instituce realizovat, představení dostupných metodických materiálů a podpůrných programů.

Konference se koná online 25. 1. 2021 od 8:30 do 16:30 prostřednictvím aplikace Lifesize.

Bližší informace o programu a registraci naleznete na stránkách konference: https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-stredocesky-kraj/

 

Konference je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.