Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni – OSZ – 2021

|Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni – OSZ – 2021

Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni – OSZ – 2021

2022-03-30T16:45:20+02:007 února, 2022|

 

Popis publikace:

Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni nejprve stručně popisuje obecné principy, na kterých lze stavět rozvoj kvality vzdělávání v jednotlivých školách a lokalitách, a ty poté ilustruje konkrétními příklady dobré praxe. Ty jsme volili v rozpětí od přípravy na předškolní vzdělávání po konec základního vzdělávání. Popisují nejen činnost škol a školských zařízení, ale také aktivity měst, neziskových organizací a dalších aktérů ve vzdělávání. Zaměřujeme se zde zejména na jednotlivé školy a menší lokality, protože řízení rozvoje většího počtu škol popisuje Metodika rozvoje inkluzivního a kvalitního vzdělávání v obcích, která je dalším metodickým výstupem našeho projektu.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor pro sociální začleňování (Agentura), 2021.
1. vydání, 2021
ISBN: 978-80-7538-366-2 (tisk)
978-80-7538-367-9 (pdf)