Čelákovice

|Čelákovice

Čelákovice

Město Čelákovice je druhým největším městem na území ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a jedná se o obec s pověřeným obecním úřadem. Od okraje hlavního města Prahy jsou Čelákovice vzdáleny cca 12 km.

Město Čelákovice je druhým největším městem na území ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a jedná se o obec s pověřeným obecním úřadem. Od okraje hlavního města Prahy jsou Čelákovice vzdáleny cca 12 km. Strategická poloha v zázemí Prahy je kromě silničního spojení dvěma dálnicemi umocněna ještě polohou na křížení železničních tratí Čelákovice – Neratovice a Praha – Lysá nad Labem – Kolín. Město vzniklo spojením čtyř původně samostatných obcí Čelákovice, Sedlčánky, Záluží a osady Císařská Kuchyně. K 31. 12. 2017 činil počet obyvatel Čelákovic 12 207 osob.

Město Čelákovice na požádalo o vzdálenou dílčí podporu, která byla dojednána na 8 měsíců od března do října 2018. V rámci dílčí podpory byly definovány základní oblasti spolupráce, jimiž byla oblast bydlení, komunitní práce a participace, dluhová problematika a bezpečnost. Pozornost byla zaměřena především na lokalitu zvanou Dělnické domky (také tzv. „kolonky“), kterou město v žádosti o spolupráci popsalo jako „mikrolokalitu“ s řadou specifik odlišných od zbytku města. Prioritní tématem byla nízká občanská vybavenost lokality technickou infrastrukturou, v lokalitě není vybudován vodovodní řád ani kanalizační stoka, čímž se lokalita vymyká soudobému standardu bydlení. V Dělnických domcích je rovněž vyšší podíl romské populace, jsou zde rovněž zastoupeni Ukrajinci dlouhodobě pobývající v ČR. M9stní obyvatelé se opakovaně pokoušeli situaci řešit vlastními aktivitami, nikdy však s větším úspěchem. V souvislosti s tím začalo v lokalitě docházet k rozdělování mezi částí majoritního obyvatelstva a místními Romy – objevuje se dělení na „my“ a „oni“. Postoj města k řešení situace je proaktivní, což představuje důležitou roli v celém procesu.

Ve městě byla na počátku spolupráce s Agenturou sestavena koordinační skupina složená ze zástupců města, předsedkyně Spolku Dělnické domky a Agentury. Při dalším postupu budou do spolupráce zapojeni i samotní obyvatele Dělnických domků, a to především při organizaci fokusní skupiny sloužící k definování jejich potřeb a při organizaci dvou informačních setkání se zástupci města, která by měla sloužit k analýze informací a návrhu řešení.

V rámci provedené analýzy byla popsaná rizika, jako je např. zadlužení některých jedinců, ohrožení existenční stability či posilování napětí v komunitě. Problematická se jeví zejména nejednotnost informací mezi obyvateli Dělnických domků, nejasnost plánu města a vzrůstající napětí v lokalitě. Tyto oblasti navrhuje Agentura projednat v období vzdálené dílčí podpory.

Číst více >

Osobnosti lokality

Veronika Potocká
Lokální konzultantka
Tel: 720 982 636