Metodika vzdálené dílčí podpory

Metodika vzdálené dílčí podpory2019-10-31T17:19:57+01:00

 

Vzdálená dílčí podpora(VDP) je jedním z typů podpory, kterou Agentura pro sociální začleňování nabízí obcím. Vzdálená dílčí podpora je samostatným typem podpory a není možný její souběh s podporou poskytovanou v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

V souladu s vymezením tohoto typu podpory v dokumentaci, kterou se řídí realizace individuálních systémových projektů realizovaných Agenturou pro sociální začleňování, jsou cíle vzdálené dílčí podpory následující:
− zmírnit dopady sociálního vyloučení na obyvatele sociálně vyloučené lokality a dopady sociálního vyloučení do života obce;
− poskytnutí vzdálené dílčí podpory může vést k vytvoření podmínek, případně odstranění překážek pro vstup obce do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám;
− vzdálená dílčí podpora umožňuje poskytnout rychlou a efektivní podporu obcím při nutnosti řešit vyvstalý akutní či dlouhodobě se prohlubující problém související se sociálním vyloučením v obci (nárůst xenofobních nálad, vznik ubytovacího zařízení, uzavření většího zaměstnavatele, migrační vlna apod.).

Charakter vzdálené dílčí podpory, která je poskytována konkrétním obcím, se vždy odvíjí od stavu sociálního vyloučení v obci a potřeb obce. V závislosti na situaci v obci může být poskytnuta:
a) tzv. předvstupní podpora
b) standardní vzdálená dílčí podpora.

Ke stažení:

Metodika Vzdálené dílčí podpory 1.0 upravuje podmínky pro obce , jejichž žádost o VDP byla schválena Monitorovacím výborem Agentury. Platnost od 8. 11. 2018.

Metodika vzdálené dílčí podpory 2.0 je závazná pro obce, které podaly přihlášku do VDP po 15. 10. 2019. (Složka Metodiky obsahuje i změnové dokumenty.)