Newsletter komunitní práce a participace

|Newsletter komunitní práce a participace
Newsletter komunitní práce a participace2024-01-15T09:27:14+01:00

Newsletteru o komunitní práci a participaci vychází od roku 2020. Na jeho přípravě se podílejí členové realizačního týmu projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“.

Vydaná čísla newsletteru jsou k dispozici:

K pravidelnému odběru tohoto zpravodaje do Vašich e-mailových schránek se můžete přihlásit na e-mailu michal.kandler@mmr.cz.

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605