Sociální vyloučení v Česku: rozsah v roce 2021

|Sociální vyloučení v Česku: rozsah v roce 2021
Sociální vyloučení v Česku: rozsah v roce 20212022-12-06T13:46:38+01:00

 

Rozsah sociálního vyloučení v jednotlivých krajích v roce 2021:

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605