Havlíčkův Brod

|Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod

Město Havlíčkův Brod bylo původně hornickou osadou, u brodu přes řeku Sázavu. Do druhé poloviny 19. století bylo město zejména přirozeným centrem zemědělské oblasti. Ke změně situace dochází po výstavbě železnice, která přispěla k rozvoji průmyslové, textilní výroby.

Druhá vlna průmyslového rozmachu nastává po skončení 2. světové války, kdy je město přejmenováno z Německého, na Havlíčkův Brod.  Ve městě existuje kromě průmyslové výroby i tradice léčebných zařízení. V současnosti se ve městě nachází Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, která disponuje celkem 720 lůžky s ročním počtem hospitalizací kolem 2400 osob a 670 zaměstnanci. Tradice průmyslové výroby a zdravotnictví odráží i strukturu největších současných zaměstnavatelů ve městě. Město má téměř 24 000 obyvatel.

Město Havlíčkův Brod bylo na základě své žádosti vybráno ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v května 2017. Od června do září probíhala vstupní analýza a v říjnu 2017 započala práce Lokálního partnerství Havlíčkův Brod a byly založeny čtyři pracovní skupiny: Sociální práce a zdraví, Zaměstnanost, Vzdělávání a volný čas, Bydlení. Vytvořila se síť spolupracujících subjektů, kteří budou společně sestavovat Strategický plán sociálního začleňování spolu s Místním plánem inkluze.

V Havlíčkově Brodě je několik lokalit, které můžeme považovat za sociálně vyloučené z hlediska koncentrace některých nežádoucích jevů. Většina lokalit není prostorově vyloučena, jsou součástí zástavby, a proto se dá počet sociálně vyloučených osob spíše jen odhadnout. Lokality s výraznější koncentrací sociálně vyloučených obyvatel jsou pouze výjimečné, je možné definovat tzv. mikrolokality, např. jednotlivé byty na sídlištích nebo některé obyvatele ubytoven.

Specifickou formu SVL v Havlíčkově Brodě tvoří ubytovny. Jako sociálně vyloučené lokality je lze označit proto, že zde žijí sociálně slabí příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi, zároveň pak i agenturní zaměstnanci výrobních podniků v okolí, jejichž značnou část tvoří cizí státní příslušníci především ze Slovenska, Bulharska a Rumunska. Zatímco agenturní zaměstnanci do kategorie SVL dle výše uvedených definic spadají spíše teoreticky – fyzickým odloučením od populace ve městě, ostatní obyvatelé v ubytovně zde žijí proto, že z různých důvodů nedosáhnou na jiný typ bydlení (sociální, komerční).

Celkový kvalifikovaný odhad činí kolem 500 lidí v sociálním vyloučení. Toto číslo se může lišit v souvislosti s šířeji definovanou skupinou, např. o zahraniční pracovníky, nebo seniory v substandardním bydlení. Podrobněji je téma popsáno ve vstupní analýze.

Číst více >

Osobnosti lokality

Gabriela Chalupníková
Lokální konzultantka
Tel: 724 515 665
Táňa Zimmermannová
Lokální konzultantka inkluzivního vzdělávání
Tel: 702 159 756
Monika Valecká
Manažerka SPSZ
Tel: 569 497 285