Jindřichovice pod Smrkem

|Jindřichovice pod Smrkem

Jindřichovice pod Smrkem

Obec Jindřichovice pod Smrkem se nachází v Libereckém kraji, ve Frýdlantském výběžku. Polovina hranic obce sousedí s Polskem, se kterým obec není propojena silnicí ani železnicí. Nejbližším městem je Nové Město pod Smrkem vzdáleném od Jindřichovic 7,6 km. Obec spadá do správní působností ORP Frýdlant, od kterého je vzdálená 14,4 km. Výkonem státní správy je v oblasti sociálních věcí v obci pověřen městský úřad v Novém Městě Pod Smrkem jako úřad II. typu. Od Liberce je obec vzdálená 39 kilometrů.

K 31. 12. 2018 v Jindřichovicích pod Smrkem žilo 655 obyvatel. Od roku 2002 počet obyvatel narůstal, po roce 2012 však dochází k mírnému poklesu počtu obyvatel (viz obrázek 2). Na mírném poklesu se podepsalo především migrační saldo. Za posledních šest let se zdvojnásobil počet vystěhovalých obyvatel: ze 109 vystěhovalých obyvatel v letech 2005–2011, na 222 vystěhovalých obyvatel v letech 2012–2018. Počet přistěhovalých obyvatel se v těchto obdobích přitom lišil jen minimálně.

Při celkovém počtu 21 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let v prosinci 2019 činil podíl nezaměstnaných osob v obci 5,8 %, což je o 2,8 procentních bodů více než v Liberci a o 2,85 procentních bodů více než v Libereckém kraji. Frýdlantsko, obzvláště Novoměstsko, k němuž se se Jindřichovice řadí, se přitom dlouhodobě potýká s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v rámci Libereckého kraje.

Počet osob v exekuci činil k 31. 12. 2017, dle údajů Exekutorské komory České republiky zprostředkovaných serverem mapaexekuci.cz, 112 osob, tedy 17 % všech obyvatel obce, což je nadprůměrný podíl osob v exekuci ve srovnání s Libereckým krajem (12,13 %) a celorepublikovým průměrem 9,7 % za rok 2017 (Otevřená společnost, 2019). Podle žádosti o poskytnutí VDP je na území ORP Frýdlant 28 vyloučených lokalit s 958 obyvateli. V samotné obci pak sociální odbor identifikoval v roce 2018 dva sociálně vyloučené domy, ve kterých žije dle odhadu sociálního odboru 20 romských obyvatel. Na celém území ORP je zaměstnán romský asistent na 0,1 úvazku, což sociální odbor považuje za nedostatečné. Dle sociálního odboru v obci celkově žije zhruba 60 romských obyvatel, tzn. že ne všichni Romové jsou znevýhodněni. Za sociálním vyloučením ohrožené navíc sociální odbor považuje dalších asi 20 osamělých seniorů.

Číst více >