Desná

Desná

Obec Desná s necelými 3 500 obyvateli leží na severu Čech v Libereckém kraji, v okrese Jablonec nad Nisou. Je velmi spjata s městem Tanvald, se kterým těsně sousedí. Tanvald působí jako přirozené centrum s obchody a službami také pro obyvatele Desné.

Obec Desná s necelými 3 500 obyvateli leží na severu Čech v Libereckém kraji, v okrese Jablonec nad Nisou. Je velmi spjata s městem Tanvald, se kterým těsně sousedí. Tanvald působí jako přirozené centrum s obchody a službami také pro obyvatele Desné.

V rámci Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR z roku 2015 bylo v ORP Tanvald, do kterého Desná spadá, identifikováno 5 sociálně vyloučených lokalit. Vstupní analýza, kterou realizovala Agentura pro sociální začleňování v roce 2016, identifikovala 7 lokalit, kde dochází ke koncentraci sociálně vyloučených obyvatel. Jedná se spíše o jednotlivé domy či vchody. Pouze v případě tzv. Heleštajnu se jedná o soubor domů. S Agenturou pro sociální začleňování uzavřela Desná Memorandum o spolupráci na jaře 2017.

Mezi Desnou a sousedícími obcemi probíhá neustálá migrace sociálně vyloučených obyvatel. Také z tohoto důvodu obec vytváří svůj Strategický plán sociálního začleňování současně s Tanvaldem a Smržovkou.  Strategický plán vzniká v rámci lokálního partnerství, které je tvořeno místními aktéry – odborníky na jednotlivé oblasti. Ti se pravidelně schází na jednání tematických pracovních skupin.

Číst více >

Osobnosti lokality

Mgr.Martina Kučerová
Lokální konzultantka
Tel: 720 950 058
Mgr.Tereza Šimonová
Konzultantka inkluzivního vzdělávání
Tel: 720 950 061
Iveta Veselková
Manažerka SPSZ