Smržovka

Smržovka

Město Smržovka leží v severních Čechách v okrese Jablonec nad Nisou. Má více než tři a půl tisíce obyvatel a svou částí těsně sousedí s městem Tanvald. To působí jako přirozené spádové místo i pro obyvatele Smržovky, především však oblasti tzv. dolní Smržovky.  Tomuto jevu napomáhá také rozložitost obce.

Město Smržovka leží v severních Čechách v okrese Jablonec nad Nisou. Má více než tři a půl tisíce obyvatel a svou částí těsně sousedí s městem Tanvald. To působí jako přirozené spádové místo i pro obyvatele Smržovky, především však oblasti tzv. dolní Smržovky.  Tomuto jevu napomáhá také rozložitost obce.

V rámci Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR z roku 2015 bylo v ORP Tanvald, do kterého Smržovka spadá, identifikováno 5 sociálně vyloučených lokalit. Vstupní analýza, kterou realizovala Agentura pro sociální začleňování v roce 2016, identifikovala 10 domů, kde dochází ke koncentraci sociálně vyloučených obyvatel.  S Agenturou pro sociální začleňování uzavřela Smržovka Memorandum o spolupráci na jaře 2017.

Mezi Smržovkou a sousedícími obcemi probíhá neustálá migrace sociálně vyloučených obyvatel. Také z tohoto důvodu obec vytváří svůj Strategický plán sociálního začleňování současně s Tanvaldem a Desnou.  Strategický plán vzniká v rámci lokálního partnerství, které je tvořeno místními aktéry – odborníky na jednotlivé oblasti. Ti se pravidelně schází na jednání tematických pracovních skupin.

Číst více >

Osobnosti lokality

Hana Plzáková
Lokální konzultantka
Tel: 603 794 726
JItka Sochová
Konzultantka inkluzivního vzdělávání
Tel: 601 086 128