Vřesová

Vřesová

Spolupráce obce Vřesová a Odboru pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR (OSZ) navazuje na spolupráci a praktické zkušenosti získané při implementaci Plánu vzdálené dílčí podpory obce Vřesová 2021–2025.

V období 2022–2025 se spolupráce zaměřuje na témata sociálního začleňování, zejména: snižování dluhové zátěže občanů, podporu dluhového poradenství ve Vřesové, zaměstnatelnost – podporu základních sociálních a zaměstnaneckých kompetencí, snižování sousedského napětí, podporu sounáležitosti, veřejných sousedských setkání, podporu prvků participace a komunitní práce. Dále také zvyšování kompetencí pro zdravý životní styl a zlepšení zdravotní prevence. OSZ poskytne obci odbornou podporu v dlouhodobém řešení otázky bydlení a podporu při zavádění participačních nástrojů při správě obce.

V rámci těchto tematických okruhů byly stanoveny specifické cíle a opatření k jejich dosažení v Plánu sociálního začleňování obce Vřesová 9/2022 – 12/2025. Vzhledem ke specifickému charakteru obce Vřesová jsou cílovou skupinou plánu občané obce Vřesová.

Číst více >

Osobnosti lokality

Petr Charvát
Lokální konzultant
Tel: +420 775 680 855
František Gašpár
Manažer sociálního začleňování
Tel: +420 603 395 232