Online stáže

|Online stáže
Online stáže2021-05-10T18:10:29+02:00

Online stáže na školách

Odbor pro sociální začleňování MMR (Agentura) vás zve k absolvování online stáží. Jejich cílem  je výměna informací, sdílení zkušeností a šíření osvědčené praxe v oblasti kvalitního inkluzivního vzdělávání. Stáže jsou zaměřeny na představení realizované komplexní podpory dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „SVP“), s důrazem na podporu dětí pocházejících z odlišného kulturního prostředí či jiných životních podmínek a na spolupráci školy s jinými subjekty zabývajícími se podporou rodin spadajících do výše uvedených skupin. Součástí je jak představení osvědčených metod, postupů, aktivit či opatření v rámci přednášky a společné diskuse, tak náslechy ve výuce a ukázky realizace vybraných aktivit v praxi. V průběhu stáže bude vytvořen také prostor pro diskusi, sdílení zkušeností a navázání spolupráce.

Momentálně nabízíme možnost zúčastnit se těchto online stáží:

Základní škola Odry, Komenského 6, Odry
Téma: Aktivní přístup k zajištění kvalitní výuky ve třídách s heterogenním kolektivem a s vysokým podílem žáků se SVP
Termín: momentálně nejsou žádné volné termíny

Více informací

Mateřská škola Ostrava, Špálova 32
Téma: Aktivní přístup k zajištění podpory a vzdělávání dětí ve třídách s heterogenním kolektivem a výskytem dětí s SVP
Termín: momentálně nejsou žádné volné termíny

Více informací

Stáže jsou realizovány v rámci individuálního projektu OP VVV  Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami . Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.