Online stáže

|Online stáže
Online stáže2022-03-22T15:13:08+01:00

Online stáže na školách

Odbor pro sociální začleňování MMR (Agentura) vás zve k absolvování online stáží. Jejich cílem  je výměna informací, sdílení zkušeností a šíření osvědčené praxe v oblasti kvalitního inkluzivního vzdělávání. Stáže jsou zaměřeny na představení realizované komplexní podpory dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „SVP“), s důrazem na podporu dětí pocházejících z odlišného kulturního prostředí či jiných životních podmínek a na spolupráci školy s jinými subjekty zabývajícími se podporou rodin spadajících do výše uvedených skupin. Součástí je jak představení osvědčených metod, postupů, aktivit či opatření v rámci přednášky a společné diskuse, tak náslechy ve výuce a ukázky realizace vybraných aktivit v praxi. V průběhu stáže bude vytvořen také prostor pro diskusi, sdílení zkušeností a navázání spolupráce.

Momentálně nabízíme možnost zúčastnit se těchto online stáží (účast na stáži je zdarma):

Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22
Téma: Podpora žáků pocházejících z odlišného kulturního prostředí a s nepříznivými životními podmínkami, spolupráce s rodinami žáků, činnost sociálního pedagoga a školního poradenského pracoviště
Termín: momentálně nejsou žádné volné termíny
Čas: 9:00 – 15:00

Více informací

Mateřská škola Ostrava, Špálova 32
Téma: Aktivní přístup k zajištění podpory a vzdělávání dětí ve třídách s heterogenním kolektivem a výskytem dětí s SVP
Termín: momentálně nejsou žádné volné termíny
Čas: 8:00 – 14:00

Více informací

Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, Kořenského 10/760
Téma: Představení realizované komplexní podpory dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, s důrazem na podporu dětí pocházejících z odlišného kulturního prostředí či jiných životních podmínek a na spolupráci školy se zřizovatelem.
Termín: momentálně nejsou žádné volné termíny
Čas: 8:15 – 14:15

Více informací

Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053
Téma: Stáž je zaměřena na představení realizované komplexní podpory dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků nadaných, na způsob vedení pedagogického týmu a také na strategické plánování školy.
Termín: momentálně nejsou žádné volné termíny
Čas: 8:30 – 14:30

Více informací

Základní škola Odry, Komenského 6, Odry
Téma: Aktivní přístup k zajištění kvalitní výuky ve třídách s heterogenním kolektivem a s vysokým podílem žáků se SVP
Termín: momentálně nejsou žádné volné termíny

Více informací

Stáže jsou realizovány v rámci individuálního projektu OP VVV  Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami . Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.