Chodov

Chodov

Město Chodov leží mezi Karlovými Vary a Sokolovem, jeho kořeny sahají až do 12. století. Na území regionu Sokolovska patří k místům s nejstaršími historicky doloženými počátky. Do počátku 20. století vyrostl Chodov v ekonomické středisko průmyslové oblasti mezi Sokolovem a Karlovými Vary s bohatým společenským a kulturním životem.

Město Chodov leží mezi Karlovými Vary a Sokolovem, jeho kořeny sahají až do 12. století. Na území regionu Sokolovska patří k místům s nejstaršími historicky doloženými počátky. Do počátku 20. století vyrostl Chodov v ekonomické středisko průmyslové oblasti mezi Sokolovem a Karlovými Vary s bohatým společenským a kulturním životem.

Současný Chodov čítá 13 671 obyvatel (r. 2017) a rozkládá se na katastrální výměře 1426 ha. Je důležitou dopravní křižovatkou mezi uvedenými městy výše a zároveň poskytuje vzhledem k blízkosti řadu služeb okolním obcím (Božičany, Vřesová, Vintířov, Tatrovice, Mírová).

Chodov je obcí II. typu s pověřeným obecním úřadem, právě z tohoto důvodu je řada služeb potřebných pro občany až v obci Sokolov, případně Karlovy Vary. Nezaměstnanost v obci je v celorepublikovém srovnání poměrně vysoká a k 31. 5. 2017 činí 7, 21%.. Významným zaměstnavatelem občanů Chodova je Sokolovská uhelná a.s., řada obyvatel za prací dojíždí.

Sociální vyloučení v obci

V Chodově se mluví o několika lokalitách, jež vykazují znaky sociálního vyloučení. Jedná se zejména o prostorově vyloučenou lokalitu Železný Dvůr a Pod Železným dvorem. V této lokalitě, nalezneme malometrážní byty v celkovém počtu 77 v majetku města a žije zde necelých 200 obyvatel.

Znaky související se sociálním vyloučení lze v Chodově také zaznamenat v sídlišti města, jež zahrnuje ulice ČSA, ČSM, Budovatelů a Obránců míru. Dále se jedná o malé lokality, tvořené jedním či dvěma domy v ulici Hrnčířská a objekt zvaný Daliborka, jež se nachází uvnitř města. Obyvatelé těchto lokalit se potýkají se srovnatelnými problémy jako sociálně vyloučení v jiných městech. Jedná se především o dlouhodobou nezaměstnanost a vysokou míru zadlužení. V Chodově také zaznamenáváme značný problém spojený se závislostním chováním, a to jak na nealkoholových drogách tak se závislostní spojenou s výherními automaty. I tato skutečnost následně významně ovlivňuje dění a kriminalitu ve městě.

Spolupráce s městem

Agentura a město Chodov začali spolupracovat v červenci 2014 a zakotvili v memorandu o spolupráci oblasti, kterých se spolupráce bude nadále týkat. Byla ustanovena platforma lokálního partnerství, jejíž činnost byla strukturována do 4 pracovních skupin. Ty se zaměřovaly na oblasti bezpečnosti a sociálně patologických jevů, bydlení, zaměstnanosti, vzdělávání, sociálních služeb a volného času.  Spolupráce byla ukončena k 30. 6. 2017 a podařilo se díky ní zajistit financování  programu sociální a pracovní rehabilitace, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, terénního programu, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a systému včasné detekce a sanace dluhu, včetně dluhového poradenství a oddlužení.

Číst více >

Osobnosti lokality

Hana Franzl
Konzultant inkluzivního vzdělávání
Tel: 702 158 869