Dvorce

Dvorce

Obec Dvorce se nachází na rozhraní Moravy a Slezska v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji, zhruba 8 km severně od Moravského Berouna. Dvorce leží v pahorkatině Nízkého Jeseníku v nadmořské výšce 558 m. Správní území obce tvoří katastrální území Dvorců a Rejchartic.
K 31. 12. 2018 žilo ve Dvorcích 1319 obyvatel. Počet obyvatel obce dlouhodobě klesá – za posledních 25 let ubylo 200 obyvatel. V posledních letech přirozený přírůstek obyvatel obce dosahoval téměř neutrálních hodnot.

Podle údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů měli v roce 2011 ve Dvorcích největší procentuální zastoupení obyvatelé se středním vzděláním bez maturity (40 %). Výrazně vyšší než republikový, ale i okresní průměr je podíl obyvatel obce, kteří dosáhli pouze základního vzdělání, včetně neukončeného (Dvorce 30 %, okres Bruntál 22 %, ČR je 18 %). Obecně lze říci, že vzdělanost ve Dvorcích byla v roce 2011 výrazně nižší než vzdělanost v okrese Bruntál, kam město spadá.

Číst více >

Osobnosti lokality

Lenka Navrátilová
Lokální konzultantka
Tel: 727 849 362
Jan Božovský
Starosta
Tel: 724 078 608