Tanvald

Tanvald

Tanvald se nachází v severních Čechách v okrese Jablonec nad Nisou v Libereckém kraji. Od roku 2003 je obcí s rozšířenou působností, a do jejíhož správního obvodu spadají obce Albrechtice v Jizerských horách, Desná, Harrachov, Jiřetín pod Bukovou, Kořenov, Plavy, Smržovka, Velké Hamry a Zlatá Olešnice. V srpnu 2016 se Tanvald připojil ke Koordinovanému přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám a zahájil tak svou spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.

Tanvald se nachází v severních Čechách v okrese Jablonec nad Nisou v Libereckém kraji. Od roku 2003 je obcí s rozšířenou působností, a do jejíhož správního obvodu spadají obce Albrechtice v Jizerských horách, Desná, Harrachov, Jiřetín pod Bukovou, Kořenov, Plavy, Smržovka, Velké Hamry a Zlatá Olešnice. V srpnu 2016 se Tanvald připojil ke Koordinovanému přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám a zahájil tak svou spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.

Již v roce 2006 se Tanvald objevil na mapě sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v České republice (mapa byla součástí Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti), která identifikovala dvě sociálně vyloučené lokality. Sociálně vyloučených oblastí v Tanvaldu se dotkla také Specifická studie k Situační analýze obce Velké Hamry z roku 2013. Tato studie identifikovala v Tanvaldu tři sociálně vyloučené lokality. V roce 2015 bylo v rámci Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR (tzv. Gabalova zpráva) identifikováno 5 sociálně vyloučených lokalit na území ORP Tanvald. Odhadem v těchto lokalitách žije 100 – 300 osob.

Tanvald, jako město s úřadem s rozšířenou působností, je přirozeným spádovým centrem pro rodiny sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Jako hlavní důvod velké migrace do Tanvaldu je vnímána snadná dostupnost bydlení ve městě. Existence sociálně vyloučených lokalit je městem vnímána jako jeho slabá stránka a hrozba pro budoucí vývoj. Město proto ve spolupráci s Agenturou začalo připravovat návrh řešení a možností rozvoje v podobě strategického plánu sociálního začleňování. Strategický plán je vedle návrhu konkrétních opatření ke zmírnění rozvoje sociálně vyloučených lokalit také důležitým krokem pro získání prostředků z Operačního programu Zaměstnanost, Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a Integrovaného regionálního operačního programu.

Strategický plán vznikne v rámci takzvaného lokálního partnerství. To je tvořeno místními aktéry – odborníky na jednotlivé oblasti, kteří se budou scházet v jednotlivých pracovních skupinách tematicky zaměřených na bydlení, vzdělávání, zaměstnávání, sociální služby, bezpečnost a prevenci kriminality.

Číst více >

Osobnosti lokality

Zuzana Palečková
Metodička lokální intervence
Tel: 720 982 650