Poběžovicko

|Poběžovicko

Poběžovicko

Lokalitu Poběžovicko, která se nachází na Domažlicku nedaleko hranic s Německem, tvoří města Poběžovice, Bělá nad Rabuzou a Hostouň společně s obcemi Drahotín, Mutěnín, Nemanice, Otov a Rybník. Obce se připojily ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v režimu Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám v létě 2015.

Lokalitu Poběžovicko, která se nachází na Domažlicku nedaleko hranic s Německem, tvoří města Poběžovice, Bělá nad Rabuzou a Hostouň společně s obcemi Drahotín, Mutěnín, Nemanice, Otov a Rybník. Obce se připojily ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v režimu Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám v létě 2015. Navázaly tím na předchozí působení Agentury ve městě Poběžovice.

Lokalita řeší problémy plynoucí z periferního postavení regionu, jakými jsou horší dopravní obslužnost, nepříznivá vzdělanostní struktura nebo omezená dostupnost služeb. Situace je komplikovaná především v případě menších, odlehlejších obcí (Nemanice, Rybník), které jsou zejména v zimním období téměř izolované.

Strategický plán sociálního začleňování Poběžovicko a okolí byl přijat zastupitelstvy osmi zapojených obcí v listopadu 2015. Strategická koncepce se zaměřuje zejména na budování lokálních kapacit a možností k řešení problematiky sociálního vyloučení a jako prioritu stanovuje zavádění a rozšiřování terénní sociální práce pod jednotlivými obcemi. Díky tomuto kroku by mělo dojít k přiblížení sociálních služeb obyvatelům lokality, a to včetně nabídky sociálního poradenství v oblastech jako zaměstnanost, prevence ztráty bydlení nebo předluženost.

Důležitou pozici zaujímá i oblast vzdělávání, ve které je možné navázat na aktivity Základní školy Poběžovice. Ta dlouhodobě patří k předním školským zařízením pro zavádění opatření ke společnému vzdělávání. V následujících třech letech se počítá s podporou místních škol při zapojování dětí se znevýhodněním do hlavního vzdělávacího proudu. To by mělo přispět k budoucímu vývoji regionu jako celku.

Číst více >