Moravská Třebová

|Moravská Třebová

Moravská Třebová

Město Moravská Třebová se nachází ve východní části Pardubického kraje, přibližně 80 km jihovýchodně od krajského města Pardubic a v bezprostřední blízkosti hranic Olomouckého kraje. Je správním centrem ORP, které zahrnuje 33 obcí s celkovými 26 352 obyvateli, z toho k 31. 12. 2016 činil počet obyvatel samotného města 10 224 osob.

Město Moravská Třebová se nachází ve východní části Pardubického kraje, přibližně 80 km jihovýchodně od krajského města Pardubic a v bezprostřední blízkosti hranic Olomouckého kraje. Je správním centrem ORP, které zahrnuje 33 obcí s celkovými 26 352 obyvateli, z toho k 31. 12. 2016 činil počet obyvatel samotného města 10 224 osob. V minulosti se město díky rozvoji dopravy stalo rovněž centrem převážně textilního průmyslu a těžby nerostných surovin z okolí.

Po roce 1945 byla většina tehdejších obyvatel odsunuta a v souvislosti s obnovou a dalším rozvojem průmyslu bylo město nově dosídleno českým obyvatelstvem z vnitrozemí, později i ze vzdálenějších koutů republiky, včetně Slovenska. Část nových kolonistů do regionu přicházela i v rámci tzv. reemigrace krajanů ze SSSR a dalších zemí.

Město Moravská Třebová dojednalo s Agenturou pro sociální začleňování vzdálenou dílčí podporu, která byla stanovena na 12 měsíců od konce roku 2017. V rámci dílčí podpory byly definovány dvě základní oblasti spolupráce, bydlení a sociální služby. Při vstupu do spolupráce označilo město za nejdůležitější pomoc při tvorbě bytové koncepce dostupného bydlení a plánování finančních zdrojů pro realizaci této koncepce (včetně projektového poradenství v rámci IROP v souvislosti s výzvou na výstavbu a rekonstrukci sociálního bydlení pro sociálně vyloučené osoby) a návazných sociálních služeb a sociální práce. Po provedené analýze zaměřené na oblast bydlení, byla ve spolupráci s dalšími aktéry a s lokální konzultantkou Agentury sestavena  pracovní skupina bydlení.

V současné době vstupuje město do druhé poloviny spolupráce, jsou plánovány schůzky pracovní skupiny bydlení a pracuje se na návrzích budoucí spolupráce.

Číst více >

Osobnosti lokality

Anita Stanislavová
Lokální konzultantka
Tel: 728 596 308
Veronika Ješátková
Konzultantka inkluzivního vzdělávání
Tel: 602 485 313