Moravská Třebová

|Moravská Třebová

Moravská Třebová

Město Moravská Třebová se nachází ve východní části Pardubického kraje, přibližně 80 km jihovýchodně od krajského města Pardubic a v bezprostřední blízkosti hranic Olomouckého kraje. Je správním centrem ORP, které zahrnuje 33 obcí s celkovými 26 352 obyvateli, z toho k 31. 12. 2016 činil počet obyvatel samotného města 10 224 osob.

Město Moravská Třebová se nachází ve východní části Pardubického kraje, přibližně 80 km jihovýchodně od krajského města Pardubic a v bezprostřední blízkosti hranic Olomouckého kraje. Je správním centrem ORP, které zahrnuje 33 obcí s celkovými 26 352 obyvateli, z toho k 31. 12. 2016 činil počet obyvatel samotného města 10 224 osob. V minulosti se město díky rozvoji dopravy stalo rovněž centrem převážně textilního průmyslu a těžby nerostných surovin z okolí.

Po roce 1945 byla většina tehdejších obyvatel odsunuta a v souvislosti s obnovou a dalším rozvojem průmyslu bylo město nově dosídleno českým obyvatelstvem z vnitrozemí, později i ze vzdálenějších koutů republiky, včetně Slovenska. Část nových kolonistů do regionu přicházela i v rámci tzv. reemigrace krajanů ze SSSR a dalších zemí.

Moravská Třebová zahájila spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v prosinci 2017, a to formou vzdálené dílčí podpory v oblasti bydlení. Podpora Agentury v tématu bydlení byla vyhodnocena novým vedením města na konci roku 2018 a na jaře 2019 přešla spolupráce do režimu Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Na podzim 2019 byl schválen Strategický plán sociálního začleňování v Moravské Třebové pro roky 2019-2022. V průběhu roku 2020 budou zahájeny projekty s cílem naplnit opatření definovaná v plánu a tím pádem zlepšit situaci v tématu sociálního vyloučení ve městě.

Číst více >

Osobnosti lokality

Denisa Košínová
Lokální konzultantka
Tel: 775 321 213
Marie Hrazděrová
Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a manažerka SZ
Tel: 461 353 056
Tereza Sísová
Tajemnice města
Tel: 461 353 127

Materiály ke stažení