Ve Vstupní analýze Agentury pro sociální začleňování je uveden kvalifikovaný odhad osob sociálně vyloučených na území města Aše asi 1000. Sociální vyloučení v Aši, je mimo jiné spojováno s různými sociálně patologickými jevy, zejména závislostí na alkoholu, užíváním drog a prostitucí, kdy významnou roli zde hraje skutečnost, že se jedná o příhraniční oblast u Německa. Omezené zdroje a snížený finanční i sociální kapitál vedou v sociálně vyloučených lokalitách ke zviditelnění jevů, které v běžné populaci často zůstávají skryty. Obecně definované a známé SVL mnohdy bývají pouhou „špičkou ledovce“, místy s eskalací problémů a témat, která mají své hlubší důvody a kořeny a do jisté míry je jimi postižen i zbytek společnosti. Z pohledu majoritní populace jsou SVL tzv. „špatné adresy“, či „nebezpečná místa“, kde se setkávají nedostatky v oblastech bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, zdraví, či přístupu k občanské vybavenosti a službám. Mezi často zmiňované lokality patří v Aši především část ulice Chebská, dva objekty v ulicích Kamenná a Moravská, bytové domy v ulici Příkrá, Jateční, v ulici Na Háji a ubytovací kapacity v ulicích Gustava Geipela (hotel Prago) a Dukelská. Do širšího spektra potenciálních vyloučených lokalit, pak patří ubytovny v ulicích Alešova, Koperníkova a Nedbalova, ubytovny Bowling a U Sluníčka, ulice U Nádraží, nebo hotel Radnice.

Číst více >

Osobnosti lokality

Daniel Svoboda
Lokální konzultant
Tel: 720 982 648