Jihlava

Jihlava

Agentura pro sociální začleňování s městem Jihlava spolupracuje od roku 2019.

Základní přehled spolupráce s ASZ :

Ve městě Jihlava působí několik aktérů, kteří rozvíjí snahy o sociální začleňování. Velkou řadu služeb zajišťuje Oblastní charita Jihlava, dalšími zapojenými aktéry je Středisko křesťanské pomoci, Centrum pro rodinu Vysočina, Centrum na podporu integrace cizinců, Občanská poradna Jihlava, VOR Jihlava, BKB, F-point, IC Sasov, Regionální centrum podpory zdraví a další.

 

Typ podpory  (chronologicky):

Město Jihlava vstoupilo do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám v únoru 2019. Bylo ustaveno Lokální partnerství Jihlava a sestaveny pracovní skupiny.

 

Plánované a schválené strategické dokumenty:

Na základě zjištěných informací z provedené vstupní  analýzy byla sestavena pracovní skupina pro sociální začleňování a pro oblast vzdělávání. V obou těchto skupinách nyní probíhá participativní strategické plánování, jehož výstupem bude Strategický plán sociálního začleňování a Místní plán inkluze. Schvalování SPSZ je plánováno na září 2019. Paralelně s Agenturou působí v Jihlavě Platforma pro sociální bydlení, která ve městě připravuje realizaci projektu Housing First a s Agenturou spolupracuje na tématu bydlení.

 

Plánovaná a realizovaná opatření:

Klíčovým tématem pojmenovaným v memorandu o spolupráci a potvrzeným výstupy z provedené analýzy je téma bezpečnosti. Výzkumný tým v této oblasti realizoval terénní šetření pocitu bezpečí obyvatel města. Další témata  identifikována v analýze budou předmětem pracovních skupin pro sociální začleňování.

V oblasti vzdělávání se v Jihlavě postupně rozjíždí spolupráce. Z výzkumných podkladů vzešlo několik zajímavých podnětů pro město i pro školy, přičemž již na první pracovní skupině došlo ke shodě mezi účastníky, že klíčové je vtáhnout do spolupráce se školou rodiče. Vzhledem k dobré praxi projektu místní Charity Společně a úspěšně v Jihlavě se v mateřských školách podařila již požadovaná spolupráce navázat a nyní je zájem rozšířit ji i do škol základních.

Číst více >

Osobnosti lokality

Pavel Pech
Lokální konzultant
Tel: 705 894 859
Linda Martinková
Manažerka SPSZ
Tel: 565 593 722
Markéta Nešporová
Metodička lokálních intervencí
Tel: 702 159 589