Postoloprty

|Postoloprty

Postoloprty

Město Postoloprty vstoupilo do spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování na začátku roku 2016. V rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám bude zpracován strategický plán sociálního začleňování, který bude závazným dokumentem pro koordinované čerpání prostředků ze tří operačních programů Evropských strukturálních a integračních fondů.

Město Postoloprty vstoupilo do spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování na začátku roku 2016. V rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám bude zpracován strategický plán sociálního začleňování, který bude závazným dokumentem pro koordinované čerpání prostředků ze tří operačních programů Evropských strukturálních a integračních fondů.

Město Postoloprty se nachází v Ústeckém kraji, západně od města Louny. Jedná se o obec druhého typu s celkem 12 spádovými oblastmi. Počet obyvatel města se pohybuje okolo 5 tisíc, z toho dle odhadů se jich cca 500 potýká se sociálním vyloučením. Postoloprty bojují zejména s vysokou nezaměstnaností, která na začátku roku 2016 dosahovala 12,18 %.

V Postoloprtech byla identifikována více jak desítka vyloučených lokalit. Jedná se spíše o jednotlivé nemovitosti, případně jednotlivé obývané byty, které se nachází ve všech částech města včetně prostoru kolem náměstí. Většina těchto domů a bytů, které jsou charakteristické sníženým standardem, je ve vlastnictví soukromých majitelů, kteří je pronajímají mnohapočetným rodinám za nadstandardní nájemné. V současné době je přibližně desetina obyvatel Postoloprt sociálně vyloučena či ohrožena vyloučením, z čehož je většina romského etnika.

Na základě zhoršující se sociální situace zpracovalo v loňském roce město Postoloprty ve spolupráci s dalšími aktéry v dané problematice komunitní plán rozvoje sociálních služeb, jemuž předcházelo terénní šetření. Na jeho základě byly definovány potřeby, na jejichž naplňování se město chce zaměřit i ve spolupráci s Agenturou. Ty se týkají zejména podpory vzniku pracovních míst nejen prostřednictvím sociálního podnikání, zintenzivnění práce s rodinami, zajištění možnosti kvalitního trávení volného času pro děti a mládež, řešení drogové problematiky ve městě, nastavení sociálního bydlení a zvýšení bezpečnosti.

Číst více >

Osobnosti lokality

Lenka Rödlingová
Lokální konzultantka
Tel: 703 870 953
Kamila Charvátová
Manažerka SPSZ