Děčín

Děčín

Město spolupracovalo s Agenturou v letech 2011 – 2014. Na jaře 2015 obnovilo spolupráci v rámci Kooridnovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. V úvodní fázi bude ve spolupráci zástupců města, lokálního konzultanta Agentury a Lokálního partnerství zpracován Strategický plán sociálního začleňování.

Město spolupracovalo s Agenturou v letech 2011 – 2014. Na jaře 2015 obnovilo spolupráci v rámci Kooridnovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. V úvodní fázi bude ve spolupráci zástupců města, lokálního konzultanta Agentury a Lokálního partnerství zpracován Strategický plán sociálního začleňování. Na jeho základě pak vzniknou projekty z různých oblastí sociálního začleňování (bydlení, vzdělávání, sociální služby aj.), na něž bude možné čerpat koordinovaně prostředky ze tří operačních programů Evropských strukturálních a integračních fondů.

 

Děčín se rozprostírá v široké kotlině na obou březích Labe a je nejníže položeným městem České republiky (135 m.n.m.). Současná městská aglomerace vznikla postupnou integrací sedmačtyřiceti obcí a osad. Na jejím počátku stálo sloučení (1942) starého historického města Děčína na pravém břehu Labe s mladým průmyslovým městem Podmokly, které po roce 1850 vyrostlo na levém břehu. Město se dále dělí na 9 městských sektorů. Pro město tohoto typu je v České republice nezvyklé takové množství místních částí.
Okres Děčín patří svým charakterem mezi průmyslové okresy České republiky. Největší podíl má průmysl strojírenský, textilní a výroba spotřebního zboží. Nejvíce průmyslu je soustředěno v okresním městě, které vytváří více jak 50 procent z celkové produkce okresu. V lednu 2011 počet evidovaných uchazečů o zaměstnání (dále jen „uchazeči“) stoupl, k 31. 1. 2011 bylo v okrese Děčín evidováno 10 931 uchazečů, což je o 201 více než 31. 12. 2010. Dosažitelných uchazečů bylo 10 716, to znamená o 183 více než v prosinci. Míra nezaměstnanosti podle metodiky ILO stoupla na 16,05 procent..
Sociálně vyloučené lokality města Děčín jsou poměrně různorodé a nacházejí se v různých částech města. Nalezneme zde lokality, které představuje panelové sídliště, jednotlivé domy začleněné do běžné zástavby, nebo relativně vyloučenou ulici nebo dům. Ve městě žije v těchto vyloučených lokalitách okolo 1500 obyvatel. Objekty v sociálně vyloučených lokalitách jsou téměř výlučně ve vlastnictví soukromníků. Asi největší lokalitou Děčína je část sídliště Boletice, dále městská část Rozbělesy – ulice Ústecká a přilehlé ulice, ulice Teplická, městská ubytovna v Horním Žlebu a bývalá škola v Chrochvicích. Poměrně velká část Romů žije i v centru města – Podmokly, ale toto osídlení nemá rozhodně charakter sociálního vyloučení. Strukturální problémy celého regionu se přenáší i na obyvatele sociálně vyloučených lokalit, Je zde vysoká nezaměstnanost, kterou umocňuje i s nízká vzdělanostní úroveň obyvatel sociálně vyloučených lokalit. V regionu navíc ubývá poptávka po pracovních místech a zejména po osobách s nízkým vzděláním. Město realizuje veřejnou službu a aktivně využívá veřejně prospěšné práce. Tento stav se snaží upevnit vznikem Střediska městských služeb, které bude zaměstnávat občany těžko uplatnitelné na trhu práce. V těchto lokalitách se také setkáváme s celou řadou sociálně patologických jevů: gamblerství, drogové závislosti, kriminalita. Potenciálním problémem může být situace v oblasti bydlení, několik majitelů domů se orientuje na ubytovávání chudších lidí a to může v budoucnu vést ke zvýšení počtu sociálně vyloučených lokalit ve městě. Ve městě není žádná škola označována za romskou, ale do části škol Romové chodí. Ve městě existuje několik neziskových organizací, které poskytují několik sociálních služeb jako je sociálně aktivizační služba nebo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
Číst více >

Osobnosti lokality

Mikuláš Tichý
Konzultant inkluzivního vzdělávání
Tel: 737 031 302