Kraslice

Kraslice

Město Kraslice se nachází v Karlovarském kraji v okrese Sokolov. Kraslice jsou obcí s rozšířenou působností. Ve městě samotném žilo dle údajů z konce roku 2016  6 885 obyvatel. Rozloha města včetně přilehlých částí je 8133 ha.

Město Kraslice se nachází v Karlovarském kraji v okrese Sokolov. Kraslice jsou obcí s rozšířenou působností. Ve městě samotném žilo dle údajů z konce roku 2016  6 885 obyvatel. Rozloha města včetně přilehlých částí je 8133 ha. Město Kraslice má 15 městských částí. Centrum Kraslic leží v nadmořské výšce 525 m. Nejvyšší místa správního území dosahují přes 900 m, neboť se město rozkládá podél toku řeky Svatavy v Kraslickém průsmyku, jenž odděluje masiv Krušných hor od pohoří Halštrov. Vysoká nadmořská výška je důvodem, proč je město a jeho okolí vyhledáváno jako středisko zimních sportů. Kraslice se nacházejí u hranic s Německem, které je vzdálené cca 8 km. Město je také známé výrobou dechových hudebních nástrojů ve firmě Amati. Pro vznik této firmy byl historicky určující německý vliv. Dnešní továrna vznikla po 2. světové válce spojením pozůstatků menších převážně německých firem. Dalším významným odvětvím průmyslu v obci je textilní výroba ve firmě Sametex s.r.o. Míra nezaměstnanosti se v Kraslicích v současnosti pohybuje kolem necelých 4 % (k 30. 6. 2017 činila 3,94 %). Nezaměstnanost u sociálně vyloučených obyvatel je však zhruba 60procentní.

Sociální vyloučení v obci a sociálně vyloučené lokality

V Kraslicích se nachází několik sociálně vyloučených lokalit. Lidé v těchto lokalitách se obvykle nacházejí v tíživé situaci, jako je např. zadlužení, exekuce, velká část dluhů bez možnosti oddlužení, dlouhodobá nezaměstnanost, bytová tíseň, apod. Obec sama se potýká s nedostatkem pracovních příležitostí, nedostatkem sociálních služeb a s tím související migrací obyvatel. Odhad počtu sociálně vyloučených obyvatel celkem v Kraslicích a spádových obcích je cca 600 osob.

Spolupráce s městem

Vedení města se rozhodlo za pomoci Agentury pro sociální začleňování řešit situaci lidí žijících v náročných životních situacích. V přihlášce ke spolupráci uvedlo nejtíživější problémy, se kterými se občané města potýkají. Následně vzniklo ujasnění hlavních priorit, na kterých budeme po dobu tří let spolupracovat. Jedná se o opatření např. v oblastech bydlení, sociálních služeb, bezpečnosti, vzdělávání a dluhové problematice.

 

Číst více >

Osobnosti lokality

Daniel Svoboda
Lokální konzultant
Tel: 720982648
Denisa Stellnerová
Manažerka SPSZ
Tel: 352 370 457