Vsetín

Vsetín

Vsetín – „město v srdci Valašska“ – má téměř 27 000 obyvatel. Je největším správním obvodem Zlínského kraje, z celkové rozlohy kraje zaujímá počtem obyvatel asi 17 %. Je jedním ze čtyř okresních měst ZK a současně přirozeným spádovým centrem okresu Vsetín.

Vsetín – „město v srdci Valašska“ – má téměř 27 000 obyvatel. Je největším správním obvodem Zlínského kraje, z celkové rozlohy kraje zaujímá počtem obyvatel asi 17 %. Je jedním ze čtyř okresních měst ZK a současně přirozeným spádovým centrem okresu Vsetín.

Jako mnoho jiných měst v ČR se Vsetín potýká se sociálním vyloučením, jehož základními parametry jsou vysoká míra nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení – podrobněji viz též Vstupní analýza města Vsetín.

Struktura obyvatelstva, kromě populačního úbytku mezi lety 2001 a 2011, je charakteristická stárnutím obyvatelstva, které je způsobeno především nižší mírou porodnosti. Nezaměstnanost ve Vsetíně byla na začátku roku 2016: 7 %, což představuje zhruba 1850 obyvatel bez stálého zaměstnání.  Zde je důležité zdůraznit, že hovoříme-li o sociálním vyloučení, nemluvíme jenom o Romech, ale o všech lidech, kteří jsou chudobou ohroženi, nebo v ní žijí. (Vstupní analýza města Vsetín)

Přestože město Vsetín v řešení otázky sociálního vyloučení dokázalo mnohé, přesto požádalo o spolupráci ASZ. Jednání byla vedena od roku 2015, teprve v červnu 2016 bylo město Vsetín vybráno monitorovacím výborem ke spolupráci do 5. vlny spolupráce v rámci KPSVL.  Spolupráce ASZ a Vsetína byla stvrzena v červenci 2016 uzavřením Memoranda o spolupráci. Tato událost znamená oficiální začátek spolupráce, přičemž výsledkem první etapy této spolupráce je Strategický plán sociálního začleňování Vsetín 2017-2020, který schválilo zastupitelstvo města Vsetína dne 19.6. 2017. Tento strategický plán vznikl na základě výstupů z pravidelně organizovaných pracovních skupin. Témata pracovních skupin ve Vsetíně byla: bydlení, rodina a zdraví, zaměstnanost, vzdělávání, bezpečnost a prevence. Od září 2017 probíhala také pracovní skupina projekty a implementace složená z lokálních aktérů, kteří aktivně plánovali realizaci stanovených opatření formou projektů a konzultovali je jak s ostatními členy PS, tak s pracovníky ASZ.

Do 31.12. 2017 bylo za lokalitu Vsetín podáno do OPZ celkem 10 projektů od 9 lokálních partnerů, které čekají na vyhodnocení Řídícím orgánem MPSV.

V průběhu roku 2017 proběhly ve Vsetíně další zajímavé akce ve spolupráci s ASZ, jako např.: fokusní skupiny s klienty soc. služeb, poskytovateli soc. služeb nebo obyvateli SVL na různá témata soc. začleňování (zaměstnanost, bydlení, bezpečnost a prevence), dále specifický výzkum na bydlení realizovaný výzkumníky ASZ. Na rok 2018 jsou plánována další veřejná setkání a fokusní skupiny, které se v lokalitě osvědčily a přinesly zajímavé výstupy v oblastech sociálního začleňování.

Číst více >

Osobnosti lokality

Jan Mochťák
Vedoucí regionálního centra Východ
Tel: 725 001 925
Martina Ďulíková
Manažerka SPSZ
Tel: 571 491 535