Žlutice

Žlutice

Žlutice leží na pomezí Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje, jedná se o typicky venkovský region s větším katastrálním územím s místními částmi. Žlutice patří do mikroregionu Vladař a v současné době zde žije necelých 3 tisíce obyvatel, v celém mikroregionu asi 5 tisíc obyvatel. Žluticko se nachází na periferii tří krajů a má omezenou dopravní dostupnost do větších center (Karlovy Vary, Plzeň).

Žlutice leží na pomezí Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje, jedná se o typicky venkovský region s větším katastrálním územím s místními částmi. Žlutice patří do mikroregionu Vladař a v současné době zde žije necelých 3 tisíce obyvatel, v celém mikroregionu asi 5 tisíc obyvatel. Žluticko se nachází na periferii tří krajů a má omezenou dopravní dostupnost do větších center (Karlovy Vary, Plzeň).

Sociální vyloučení v obci a sociálně vyloučené lokality

Sociálně vyloučená lokalita se skládá ze samotného města Žlutice a dále ze sídel Protivec, Ratiboř, Mokrá, Valeč, Vrbice a Albeřice. V území se nacházejí také další lokality na hranici sociálního vyloučení. Většina sociálně vyloučených lokalit vznikla sestěhováním v nedávné době a je etnicky smíšená. Většinou se jedná o domy v běžné zástavbě v centru města, v uvedených místních částech a ostatních obcích. Do okrajových částí regionu (Valeč, Vrbice, Albeřice) je velmi omezená dopravní dostupnost.
V celém mikroregionu Žluticka bydlí cca 400 sociálně vyloučených obyvatel. Vzdělání obyvatel uvedených lokalit je většinou základní, většina obyvatel je bez legálního zaměstnání. Problémem je vysoká zadluženost a probíhající exekuce. V území se v posledním roce zvyšuje počet přestupků proti občanskému soužití, dochází také ke vzestupu drobných majetkových deliktů a místní drogové scény. Síť sociálních služeb je v regionu výrazně nedostatečná, existuje zde pouze dům s pečovatelskou službou a terénní pečovatelská služba, terénní sociální práci zde omezeně vykonává o. s. Světlo.

Spolupráce s městem

Město Žlutice chce realizovat terénní sociální službu, služby pro rodiny s dětmi a komunitní (nízkoprahový) klub pro trávení volného času a prevenci sociálně-patologických jevů. Dále se chce podílet na snižování dopadů kriminality a zadlužení a ve spolupráci s rodiči umožnit dětem nesegregované vzdělávání na místní sloučené základní škole vč. volnočasových aktivit.

Číst více >

Osobnosti lokality

Daniel Svoboda
Lokální konzultant
Tel: 720 982 648
Mikuláš Tichý
Konzultant inkluzivního vzdělávání
Tel: 737 031 302
Klára Horáková
Manažerka SPSZ
Tel: 353 227 970