Bruntál

Bruntál

Město spolupracovalo s Agenturou v letech 2010 – 2013. Na jaře 2015 obnovilo spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. V úvodní fázi byl ve spolupráci zástupců města, lokálního konzultanta Agentury a lokálních partnerů zpracován Strategický plán sociálního začleňování. Po schválení Zastupitelstvem byly na jeho základě připraveny projekty z různých oblastí sociálního začleňování (zaměstnávání, bydlení, vzdělávání, sociální služby, zdraví, prevence a bezpečnost), převážně z prostředků operačního programu Zaměstnanost.

Bruntál je dřívější okresní město na východní straně Hrubého Jeseníku, na západní hranici Moravskoslezského kraje. Má zhruba 16.000 obyvatel. Město „mezi horami a vodou“ (Jeseníky a Slezskou Hartou), jak jej nazývají sami obyvatelé, a podle písemných zmínek je nejstarším městem v České republice. Historii zde připomíná zejména zámek a nově rekonstruované náměstí. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Zvláštností je, že se skládá ze 3 nesousedících částí na dvou nesousedících vlastních (Bruntál, Karlovec) a jednom jiném katastrálním území (Kunov). Název města vznikl z německého Freudethal, což je překládáno jako „Údolí radosti“.

Bruntál má všechny předpoklady stát se významným turistickým centrem, ale na druhou stranu je městem, kde je trvale jedna z nejvyšších nezaměstnaností a nižších mezd. V malé míře se zde udržuje tradiční textilní průmysl, významným odvětvím je zde zpracování plastických hmot (mj. Alfa Plastik, Linaset, API NOVO MACHINERY). Významným zaměstnavatelem je v Bruntále také firma Osram, která se zabývá výrobou svítidel a kovových dílů do celé řady průmyslových výrobků. O investice ve městě mají, z důvodu nižších mezd, zájem i další podnikatelé.

Problém sociálního vyloučení je v Bruntále spojován především s tzv. Západní lokalitou. Jedná se o čtvrť, ve které žije kolem 1650 obyvatel. Ne všichni jsou postižení chudobou a dlouhodobou nezaměstnaností. Tento problém se týká asi 1 000 obyvatel žijících v budovách bývalých ruských kasáren. Ačkoli je areál oddělen silnicí od zbývajících částí Západní lokality, je celá tato čtvrť považována za „špatnou adresu“. Kvůli tomu jsou zde byty podstatně levnější ve srovnání s ostatními částmi Bruntálu. Sousedit se sociálně vyloučenou lokalitou přináší v očích obyvatel zejména rizika zvýšené hlučnosti, omezování soukromí, špatného stavu veřejných prostranství a zvýšené kriminality. V lokalitě samotné převažují bytové domy v majetku města (70 %), ostatní jsou ve vlastnictví 18 různých majitelů. I přes úsilí zde pracujících neziskových organizací zůstává vysoké procento obyvatel lokality dlouhodobě závislých na dávkách pomoci v hmotné nouzi. Značná část dětí z lokality se vzdělává v základní škole praktické, která je shodou okolností spádově nejblíže.

Druhou lokalitou nacházející se na území města Bruntál je lokalita v jižní části, která se nachází na ulici U potoka. V podstatě se spíše jedná o vyloučený dům – ubytovnu, která je v soukromém vlastnictví. V současné době je ubytovna osídlována příslušníky romského etnika, kteří nemají trvalý pobyt na území města Bruntál. Ve většině případů se jedná o rodiny pocházející z Vítkovska, Ostravska a Opavska, mnohdy se jedná o rodiny početnější. V oblasti kriminality je v této lokalitě zaznamenán větší výskyt přestupků a trestných činů, zejména přestupky proti občanskému soužití a rušení nočního klidu a drobné krádeže.

V centru města se nachází další dva domy, které jsou v soukromém vlastnictví. Jedná se o dům na ulici K. Světlé, ve kterém se nachází 8 bytových jednotek, a o dům na ulici K. Čapka s 5 bytovými jednotkami. Zde bydlí lidé přistěhované z jiných měst a jsou poživateli sociálních dávek. Lze se domnívat, že zde žije cca 65 romských obyvatel.

Číst více >

Osobnosti lokality

Marcela Bužgová
Lokální konzultantka
Tel: 732 535 544
Rozálie Zlámalová
Manažerka SPSZ
Tel: 554 706 137