Jirkov

Jirkov

Spolupráci mezi Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) a městem Jirkov je možné datovat již od roku 2010, kdy město poprvé projevilo zájem o řešení situace v oblasti sociálního začleňování. Tato intenzivní forma spolupráce měla trvání až do roku 2013, následující rok pak probíhala formou vzdálené podpory, která byla ukončena v srpnu 2015.

Spolupráci mezi Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) a městem Jirkov je možné datovat již od roku 2010, kdy město poprvé projevilo zájem o řešení situace v oblasti sociálního začleňování. Tato intenzivní forma spolupráce měla trvání až do roku 2013, následující rok pak probíhala formou vzdálené podpory, která byla ukončena v srpnu 2015. Stávající plán je pak výsledem spolupráce obou aktérů v režimu KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám), který se datuje od dubna 2018. V rámci této spolupráce se řeší primárně oblasti bezpečnosti, dluhové problematiky a také rodiny a sociálních služeb.

V Jirkově bylo dle tzv. Mapy sociálně vyloučených lokalit v ČR v roce 2015 3000 osob v sociálním vyloučení či osob sociálním vyloučením ohrožených. Předkládaný výzkum realizovaný Agenturou pro sociální začleňování v létě roku 2018 tento počet osob v sociálním vyloučení/ohrožených sociálním vyloučením potvrdil. Dle typologie lokalit Agentury pro sociální začleňování lze na území města Jirkov indikovat 3 typy lokalit, a sice sociálně vyloučený bytový dům (Březenec 255), skupinu sociálně vyloučených bytových domů (sídliště Nové Ervěnice) a lokalitu s vyšším podílem bytových domů s vyšším podílem sociálně vyloučených bytů (sídliště Vinařice II).

Březenci se jedná o dům s 24 jednopokojovými byty. Lokalita vznikla nově řízeným sestěhováváním. Objekt samotný byl dostavěn v roce 1998. Původně měl sloužit jako malometrážní byty pro matky s dětmi. Postupně se z domu stala lokalita pro neplatiče nájemného. V současné době je zde ubytováno dvacet tři rodin. V ulici Mostecké se jedná o čtyři starší domy. Lokalita vznikla kombinací dlouhodobé existence a řízeného sestěhovávání. Do domů se postupně přestalo investovat a tomu také odpovídá jejich stav.. Prostorově není lokalita nijak segregovaná. Dle evidence je v lokalitě trvale hlášeno 89 obyvatel.

Ervěnice jsou také dlouhodobě existující lokalitou, v rámci které probíhalo sestěhovávání kvůli levnějším nájmům. Dva domy považované za „nejproblematičtější“ jsou součástí běžné zástavby této městské čtvrti. Shodnými charakteristikami všech vyloučených lokalit na území města je zadluženost (na nájemném, i u nebankovních subjektů), vysoká nezaměstnanost dosahující až 100 procent, vysoký úpadek po nástupu na vyšší stupeň školy po dosažení základního vzdělání a vnímání lokalit jako oblastí se zvýšenou kriminalitou (tato však není zvláště evidována).

Číst více >

Osobnosti lokality

Markéta Němečková
Lokální konzultantka
Tel: 705 894 911
Jitka Marková
Manažerka sociálního začleňování
Tel: 474 616 463