Ralsko

Ralsko

Město Ralsko s 2054 obyvateli je správním obvodem ORP Česká Lípa a správním obvodem OPÚ Mimoň a je tvořeno sedmi obecními částmi Kuřivody, Dolní Krupá, Náhlov, Ploužnice, Hvězdov, Boreček, Hradčany.

Město Ralsko s 2054 obyvateli je správním obvodem ORP Česká Lípa a správním obvodem OPÚ Mimoň a je tvořeno sedmi obecními částmi Kuřivody, Dolní Krupá, Náhlov, Ploužnice, Hvězdov, Boreček, Hradčany. Spádové území města Ralsko má celkovou rozlohu 17 023 ha (5 procent z rozlohy celého Libereckého kraje), z větší části tvořenou bývalým vojenským prostorem, který je překážkou v dostupnosti jednotlivých městských částí – např. městská část Náhlov je od správního centra v Kuřivodech vzdálena 30 kilometrů (ale od města Osečná jen 5 km), neboť je nutno objíždět bývalý vojenský prostor (oficiálně neprůjezdný), a část Ploužnice je od správního centra vzdálena 7 km (od Mimoně 4 km).

Město se před zahájením spolupráce s Agenturou potýkalo s velkou mírou nezaměstnanosti – 24,8 procent. Ta je dlouhodobá a týká se obyvatel celé obce napříč lokalitami. Například v lokalitě Ploužnice se jednalo o cca 40procentní míru nezaměstnanosti. Celkově je ve městě minimum pracovních příležitostí, ekonomicky aktivní občané za prací dojíždějí – především do Škody v Mladé Boleslavi, do Trimca a Diama ve Stráži pod Ralskem nebo do Johnson Controls v České Lípě. K dopravě do zaměstnání lidé využívají svozové autobusy některých zaměstnavatelů, veřejnou dopravu a v případě Náhlova je jedinou možností dostat se za prací domluva několika pracujících na užívání osobního automobilu.

Sociální vyloučení v obci a sociálně vyloučené lokality

Ploužnice – jedná se o panelové sídliště v bývalém vojenském prostoru vybudované sovětskou armádou. V lokalitě jsou obývány 4 panelové domy ve vlastnictví města Mimoň čítající 230 bytových jednotek a 2 panelové domy ve vlastnictví města Ralsko čítající 161 bytových jednotek. Domy jsou v relativně dobrém stavu, byly zrekonstruovány z prostředků státních dotací a díky tomu je vlastníci nemohou do roku 2017 prodat. Dalších 7 panelových domů je neobydlených, ve velmi špatném technickém stavu v soukromém vlastnictví. Jeden soukromý panelový dům prošel rekonstrukcí a je nabízen k prodeji. V lokalitě najdeme hospodu s hernou provozovanou Vietnamci, služebnu Městské policie a fotbalové hřiště s klubovnou. V lokalitě je provozována večerka se základními potravinami, v lokalitě chybí mateřská a základní škola. Pro veškeré další občanské služby dojíždějí lidé buď do Mimoně, nebo do Kuřivod – oba směry jsou obsluhovány autobusovou dopravou cca třikrát denně, lidé však často chodí z finančních důvodů pěšky podél frekventované silnice bez chodníku nebo delší cestou přes les. Město zajišťuje pro Ploužnici i Náhlov dvakrát týdně zvláštní zlevněné autobusy pro obstarání nákupů a návštěv úřadů. Z šetření ASZ v lokalitách nevyplynula potřeba posílení těchto spojů. Finančním problémem však je dojíždění do školy z Ploužnice do Mimoně nebo Kuřivod do školy. Dlouhodobě je zvažován záměr vybudování stezky pro pěší spojující Mimoň a Ploužnici, k realizaci však dosud nedošlo.

V lokalitě žije cca 800 lidí a skladba obyvatel lokality je poměrně pestrá. Najdeme zde Mongolce, volyňské Čechy, Kazachy, Ukrajince, Vietnamce – v minulosti zde byla část bytů přidělována cizincům, kteří získali azyl v České republice. V současnosti se jedná o cizince přicházející za prací a v čase pozorujeme postupné usazování jejich rodinných příslušníků. I díky bytové politice města Mimoně však v lokalitě najdeme i poměrně velkou část romských obyvatel.

Náhlov – sociálně vyloučenou lokalitu zde tvoří 6 bytových domů v soukromém vlastnictví mnoha osob, z nichž dominantní jsou zemědělští podnikatelé Ing. Římsa a p.Materna. V minulosti domy patřily Vojenským lesům, posléze byly odkoupeny do soukromého vlastnictví a nemálo bytů si poté koupili samotní romští nájemníci. Mnoho z těchto bytů následně koupil Ing.Římsa v exekuční dražbě. Nájemné se liší dle vlastníka domu a pohybuje se v rozmezí 4.000 – 8.000 Kč za bytovou jednotku. V lokalitě Náhlov je hlavním problémem dopravní obslužnost a naprostá absence občanských služeb včetně obchodu s potravinami. Veškeré služby i škola, kam docházejí místní děti, se nacházejí v obci Osečná. Autobus jezdí ve všední dny pouze 3krát za den, o víkendech vůbec. Místo působí dosti izolovaně. Dopravní obslužnost je také častou překážkou pro stálé zaměstnání zdejších lidí. Pakliže získají zaměstnání, snaží se využívat společných cest osobním autem – pokud se ale auto porouchá, většinou skončí i jejich zaměstnání. Poslední autobus z Osečné do Náhlova, kam chodí děti do školy, odjíždí v 16 hodin – děti se proto nemohou účastnit volnočasových aktivit a kroužků v Osečné. Také středoškoláci mají problémy se špatným dopravním spojením do škol v Liberci a to především v ranních hodinách.

V lokalitě žije 25 domácností, které odhadem čítají celkem 140 lidí.
Děti z Náhlova docházejí do mateřské školy (jedná se o 6 dětí z celkového počtu 14 dětí v předškolním věku) i základní školy do Osečné a nejsou problémy s jejich docházkou.

Spolupráce s městem

Spolupráce města a Agentury pro sociální začleňování byla zahájena začátkem roku 2013 a dne 28.2.2013 bylo v Ralsku ustaveno Lokální partnerství jako platforma otevřená všem v místě pracujícím subjektům. Standardní forma tříleté komplexní intenzivní podpory byla ukončena k 30. červnu 2016, načež byla realizována podpora vzdálená do konce roku 2016. K poslednímu datu je spolupráce mezi Agenturou a městem Ralsko ukončena.

Důležité milníky spolupráce

Lokální partnerství připravilo v pracovních skupinách Strategický plán pro roky 2013-15, který schválilo zastupitelstvo města dne 21.8.2013. Plán obsahuje konkrétní cíle, na jejichž plnění se budou podílet všichni členové LP. Cíle se týkají zejména zvýšení vzdělanosti, zaměstnanosti, kvality bydlení a bezpečí v lokalitách.

Kromě vytvořeného a přijatého plánu se spolupráce města, Agentury a dalších místních aktérů zúročila v podání sedmi projektů na zbudování hřiště v Náhlově, volnočasové, zájmové, zážitkové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež a rodiče v Náhlově, na Ploužnici a v Mimoni, zbudování kamerového systému na Ploužnici a v Kuřívodech, (5 z nich v realizaci) a připravením dalších 5 neinvestičních i investičních projektů na zajištění sociálních služeb terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, a na zavedení asistentů prevence kriminality a zvyšování finanční gramotnosti. Rozeběhly se i městské zájmové kroužky na Ploužnici. Z dílny LP také vzešla obecně závazná vyhláška o zákazu provozu veškerých výherních a loterijních přístrojů a plán prevence kriminality na další 2 roky, díky němuž může město čerpat i dotace z programu prevence kriminality MVČR.

V průběhu započaté spolupráce Město Ralsko vstoupilo do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), načež byl vytvořen druhý Strategický plán sociálního začleňování na roky 2016 až 2018 s vazbou na výzvy KPSVL. Tento druhý SPSZ vycházel z toho prvního, reflektoval jeho plnění, rozšiřoval jej o nové priority, cíle a opatření. Ke schválení v pořadí druhého SPSZ došlo 15. listopadu 2015 zastupitelstvem města Ralsko.

Před finalizací nového SPSZ došlo na jaře 2015 ke změně ve vedení města, do něhož se dostali dosavadní členové opozice, kteří v oblasti sociálního začleňování měli odlišné priority ve srovnání s původními politickými představiteli města a stejně tak měli rovněž rozdílné vnímání spolupráce s Agenturou a několika již realizovaných aktivit. Právě tato skutečnost významně ovlivnila finální podobu plánu a rovněž plnění původně navrhovaných aktivit.

Nově vzniklé a podpořené aktivity za období spolupráce s Agenturou: NZDM v Náhlově (Oblastní charita Most) a v Mimoni pro ploužnické děti (Lampa), terénní sociální práce zajišťovaná městem, terénní programy (NOLE), předškolní klub na Ploužnici (Člověk v tísni), volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež na Ploužnici (Město-Tosara), to samé v Náhlově (probíhá výběrové řízení na dodavatele), komunitní a zájmové aktivity pro ploužnické děti (Lampa), zájmové kroužky na Ploužnici (město), Asistenti prevence kriminality (Město), vybudování sportovního hřiště v Náhlově (Město).

Číst více >

Osobnosti lokality

Miroslava Školová
Lokální konzultantka
Tel: 705 689 790
Zuzana Palečková
Metodička lokálních intervencí
Tel: 720 982 650
René Nesvadba
Zastupitel (radní, předseda Kontrolního výboru)
Tel: 604 248 484