Žďár nad Sázavou

|Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou

Město Žďár nad Sázavou leží na pomezí Čech a Moravy v malebné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Město je historicky spojeno s působením architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela. Vrcholem jeho tvorby je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je zapsán v seznamu památek UNESCO. Katastrálně se město Žďár nad Sázavou nachází v Kraji Vysočina, 31 km severovýchodně od krajského města Jihlava a zhruba 80 km severozápadně od Brna.

Město Žďár nad Sázavou leží na pomezí Čech a Moravy v malebné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Město je historicky spojeno s působením architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela. Vrcholem jeho tvorby je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je zapsán v seznamu památek UNESCO. Katastrálně se město Žďár nad Sázavou nachází v Kraji Vysočina, 31 km severovýchodně od krajského města Jihlava a zhruba 80 km severozápadně od Brna. Leží na důležité železniční trati mezi Prahou a Brnem a zhruba 40 km od hlavního dálničního tahu D1. Žďár nad Sázavou je správním centrem ORP, které zahrnuje 48 obcí a má 43 058 obyvatel. Počet obyvatel samotného města Žďár k 31. 12. 2016 činil 21160 osob. Žďár je první obcí v tomto regionu, která při řešení sociálního vyloučení spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování. Terénní výzkum ve městě, realizovaný výzkumným týmem Agentury, definoval tři lokality, které se svým charakterem dají označit jako sociálně vyloučené. Konkrétně se jedná o tzv. svobodárny na sídlišti Stalingrad, holobyty Na Sušce a hotelový dům Morava.

Město se do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám přihlásilo na podzim roku 2015. V úvodní fázi zástupci města ve spolupráci s dalšími členy lokálního partnerství a s lokálním konzultantem Agentury ustanovili pět pracovních skupin (bydlení, zaměstnanost, bezpečnost, sociální služby a rodina, vzdělávání), ve kterých byla definována potřebnost k řešení sociálního začleňování. Z intenzivní práce všech členů pracovních skupin vzešel Strategický plán sociálního začleňování města Žďár nad Sázavou, který byl v prosinci 2016 schválen vedením města. K tomuto dokumentu se v březnu 2017 přidal Místní plán inkluze města Žďár nad Sázavou. Oba strategické dokumenty slouží jako podklad pro návrh projektů z různých oblastí sociálního začleňování (bydlení, vzdělávání, sociální služby aj.), na něž je možné čerpat koordinovaně prostředky ze tří operačních programů Evropských strukturálních a integračních fondů.

V současné době město míří do posledního roku Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, bylo úspěšně podáno několik projektových žádostí do Operačního programu Zaměstnanost, rovněž město využilo projektových výzev Ministerstva vnitra České republiky. Všechny tyto aktivity jsou součástí Strategického plánu sociálního začleňování města Žďár nad Sázavou. Velmi aktivní přístup město prokazuje i ve snaze vtáhnout do řešení problematiky sociálního vyloučení přímo osoby, kterých se to nejvíce týká, tedy cílovou skupiny sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením. V posledním roce intenzivní spolupráce se město zaměří na podávání projektových žádostí do Integrovaného regionálního operačního programu. Ve Žďáře by díky tomu mělo vzniknout nové sociální bydlení a azylová ubytovna pro muže. Za pomoci těchto projektů chce město vytvořit systém prostupného bydlení a řešit tak nejpalčivější problém této lokality.

Číst více >

Osobnosti lokality

Sabina Ludvíková
Lokální konzultantka
Tel: 702 159 281
Veronika Ješátková
Lokální konzultantka inkluzivního vzdělávání
Tel: 602 485 313
Kateřina Navrátilová
Manažerka SPSZ