Žďár nad Sázavou

|Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou

Město Žďár nad Sázavou leží na pomezí Čech a Moravy v malebné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Město je historicky spojeno s působením architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela. Vrcholem jeho tvorby je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je zapsán v seznamu památek UNESCO. Katastrálně se město Žďár nad Sázavou nachází v Kraji Vysočina, 31 km severovýchodně od krajského města Jihlava a zhruba 80 km severozápadně od Brna.

Město Žďár nad Sázavou leží na pomezí Čech a Moravy v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Katastrálně se město Žďár nad Sázavou nachází v Kraji Vysočina, 40 km severovýchodně od krajského města Jihlava a zhruba 80 km severozápadně od Brna. Leží na důležité železniční trati mezi Prahou a Brnem a zhruba 40 km od hlavního dálničního tahu D1. Žďár nad Sázavou je správním centrem ORP, které zahrnuje 48 obcí s celkem 42 648 obyvatel. Počet obyvatel samotného města Žďár k 1. 1. 2019 činil 20 945 osob. Město je historicky spojeno s působením architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela. Vrcholem jeho tvorby je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je zapsán v seznamu památek UNESCO.

Žďár je první obcí v tomto regionu, která při řešení sociálního vyloučení spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování. Terénní výzkum ve městě, realizovaný výzkumným týmem Agentury v roce 2016, definoval tři lokality, které se svým charakterem dají označit jako sociálně vyloučené. Konkrétně se jedná o tzv. svobodárny na sídlišti Stalingrad, holobyty Na Sušce a hotelový dům Morava.

Město se do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám přihlásilo na podzim roku 2015. V úvodní fázi zástupci města ve spolupráci s dalšími členy lokálního partnerství a s lokálním konzultantem Agentury ustanovili pět pracovních skupin (bydlení, zaměstnanost, bezpečnost, sociální služby a rodina, vzdělávání), ve kterých byla definována potřebnost k řešení sociálního začleňování. Z intenzivní práce všech členů pracovních skupin vzešel Strategický plán sociálního začleňování města Žďár nad Sázavou, který byl v prosinci 2016 schválen vedením města.

K tomuto dokumentu se v březnu 2017 přidal Místní plán inkluze města Žďár nad Sázavou. Oba strategické dokumenty slouží jako podklad pro návrh projektů z různých oblastí sociálního začleňování (bydlení, vzdělávání, sociální služby aj.), na něž je možné čerpat koordinovaně prostředky ze tří operačních programů Evropských strukturálních a integračních fondů. Úspěšně bylo podáno několik projektových žádostí a projekty byly ve městě realizovány od začátku roku 2018.

V roce 2019 byl vytvořen Tematický akční plán bydlení ve Žďáře nad Sázavou pro roky 2019 – 2022, který shrnoval potřeby a opatření v oblasti bydlení pro další období. Na tento plán navazovalo podání dvou projektových žádostí, které by měly zajistit realizaci současně fungujících projektů i v dalším období.

Číst více >

Osobnosti lokality

Cuong-Manh Vu
Lokální konzultant
Tel: 705 689 789
Lucie Dvořáková
Manažerka SPSZ
Tel: 775 862 592
Markéta Nešporová
Metodička lokálních intervencí
Tel: 702 159 589

Materiály ke stažení