Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

O lokalitě

 • Lokální konzultant: Matěj Hon

  Město Slaný (německy Schlan) je bývalé královské město v okrese Kladno asi 29 km severozápadně od Prahy. Žije zde přes 15 tisíc obyvatel v 1 927 domech, hustota zalidnění je zde 499 obyv./km². Pod obec spadá celkem 10 částí: Slaný, Blahotice, Dolín, Kvíc, Kvíček, Lotouš, Netovice, Otruby, Trpoměchy a Želevčice.

  Od jihozápadu po severovýchod městem protéká Červený potok a jeho dominantou je Slánská hora, společně s Vinařickou horou vůbec nejjižnější výběžek sopečné činnosti Českého středohoří a od roku 1998 také přírodní památka.

  Ve Slaném je celkem 5 mateřských škol, 3 základní a 1 speciální, osmileté gymnázium Václava Beneše Třebízského, obchodní akademie a odborné učiliště strojírenské, nachází se zde i základní umělecká škola. Město Slaný zřizuje Vlastivědné muzeum, nemocnici, polikliniku, městské kino, divadlo s několika soubory, množství sportovních zařízení a spolků, plovárnu aj. V roce 2010 zde byl založen Pivovar Antoš, který navázal na starobylou tradici vaření piva ve Slaném. V minulosti se zde nacházely i strojírny, doly, kasárna nebo lázně. Jako oblíbená relaxační zóna slouží ve městě okolí Červeného rybníka a městský lesopark nacházející se v blízkosti 1. základní školy.

  Sociálně vyloučené lokality města

  Ve Slaném můžeme mluvit o šesti sociálně vyloučených lokalitách. Jedná se o směs ubytoven a bydlení nájemní. Mluví se o ubytovně „Mexiko", ubytovně „LUKA", domky u Grafobalu, domy v Trpoměchách, část panelového domu na Pražské ulici, a ubytovna Benár. Celkem zde žije 400 až 500 osob. Z přehledu je zřejmé, že problémy jsou spojené zejména s provozování ubytoven ve městě. Jako největší problém je ve městě vnímána právě ubytovna „LUKA" na Pražské ulici, kde dochází k největší migraci, žije zde největší počet lidí a část z nich žije v naprosto nevyhovujících podmínkách. S problémy ve městě jsou spojeny i sociálně vyloučené lokality v okolí města. Jedná se zejména o Bakov nebo Zlonice.

  Ve městě je cítit napětí mezi Romy a majoritou, ale uvnitř sociálně vyloučených lokalit také mezi „starousedlíky" a „přistěhovalci". Problémem je také nárůst majetkové kriminality a problémy v sousedském soužití. Většina osob ze sociálně vyloučených lokalit je nezaměstnaná s nízkou kvalifikací a špatnou pracovní historií. V lokalitách se také objevuje užívání a distribuce omamných a psychotropních látek. Lokality jsou navíc nestabilní a jejioch fungování je ohroženo možnou změnou majitelů.

  Spolupráce s městem

  Agentura spolupracuje s městem od července 2014. Už před tím se ale společně podařilo získat prostředky na prevenci kriminality ve městě. Město schválilo Memorandum o spolupráci, jehož součástí je také Akční plán spolupráce, který vytyčuje oblasti a směry spolupráce. V září 2014 se také proběhlo první setkání Lokálního partnerství Slaný, kde se setkali všichni partneři, kteří budou spolupracovat na řešení problémů spojených se sociálním vyloučením.

  Číst dále ...

Inspirace


//]]>