Most

Most

Město Most spolupracovalo s Agenturou pro sociální začleňování již v letech 2008 až 2012. V lednu 2016 uzavřelo město Most s Agenturou Memorandum o spolupráci v rámci takzvaného Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. V úvodní fázi spolupráce bude díky podpoře Agentury zpracována vstupní analýzy, jejíž ambicí je definovat co nejpřesněji aktuální potřeby týkající se obyvatel lokalit ve městě, které jsou charakteristické vysokou koncentrací rodin ohrožených extrémní chudobou.

Město Most spolupracovalo s Agenturou pro sociální začleňování již v letech 2008 až 2012. V lednu 2016 uzavřelo město Most s Agenturou Memorandum o spolupráci v rámci takzvaného Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. V úvodní fázi spolupráce bude díky podpoře Agentury zpracována vstupní analýzy, jejíž ambicí je definovat co nejpřesněji aktuální potřeby týkající se obyvatel lokalit ve městě, které jsou charakteristické vysokou koncentrací rodin ohrožených extrémní chudobou. Ve spolupráci zástupců města, lokálního konzultanta Agentury a institucí sdružených v takzvaném lokálním partnerství bude následně zpracován strategický plán sociálního začleňování, který bude definovat konkrétní kroky, jež by měly napomoci zabránit dalšímu prohlubování nepříznivé životní situace obyvatel mosteckých lokalit.

Město Most, s více než 66 tisíci obyvateli, je statutárním městem nacházejícím se v severozápadních Čechách a administrativně spadajícím pod Ústecký kraj. Pro město Most byl osudným rok 1990, kdy zde byla postupně utlumována masivní těžba hnědého uhlí a zmizela pracovní místa především pro početnou skupinu nekvalifikovaných obyvatel zaměstnaných v manuálních oborech. Ke konci února 2016 byla míra nezaměstnanosti na Mostecku 11,5 %, což představuje nejvyšší podíl nezaměstnaných ze sledovaných bývalých okresů v Česku.

Těžištěm sociálních problémů v Mostě v současnosti není pouze dnes již svým způsobem stabilizovaný Chanov. Domácností, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, jsou rozprostřeny po území celého Mostu. SVedle Chanova jsou zde dvě další sociálně vyloučené lokaliy, a sice takzvané „Stovky“ (pás činžovních domů podél hlavní mostecké dopravní tepny) a „Sedmistovky“ a mezi místa, kterým je potřeba rovněž věnovat pozornost, patří ulice K. H. Borovského, ulice Javorová (tzv. Jalta), ulice M. G. Dobnera a takzvané Věžové domy. Ve výše uvedených lokalitách žije zhruba třináct tisíc obyvatel, z nichž ne všichni jsou vzhledem ke specifickému charakteru lokalit bezprostředně ohroženi chudobou nebo sociálním vyloučením. V Mostě jsou tři soukromé ubytovny („Kapi“ ve Velebudicích, Domino ve Stovkách a Ubytovna na nádraží) a jedna městská ubytovna (UNO v Chanově). Na ubytovnách až na výjimky nejsou ubytovávány rodiny s dětmi.

Hlavním úkolem spolupráce v rámci tzv. lokálního partnerství, bude především optimalizace situace nejchudších rodin v oblasti bydlení. Mostecký trh s byty je široký, a to jak pro romské obyvatelstvo, tak obecně pro sociálně slabé, včetně nezaměstnaných a osob v hmotné nouzi, které v jiných obcích hledají bydlení jen velmi obtížně. Spolu s tím vyvstává problém vysoké migrace obyvatel. Podle Odboru sociálních věcí statutárního města Mostse toto stěhování uvnitř města týká cca 300 – 400 osob odkázaných na sociální dávky měsíčně. Dotčené rodiny jsou v situaci neustále opakujícího se řešení základních bytových potřeb, což ztěžuje dlouhodobou sociální práci s rodinami a její efektivní dopad v dalších oblastech (dluhy, zaměstnanost, vzdělávání atd.). Situace v oblasti bydlení oslabuje v postižených rodinách pocit sounáležitosti s místem bydliště a brání vytváření dobrých sousedských vztahů. V následujícím období bude prostřednictvím spolupráce lokálního partnerství kladen důraz na vytváření participativních metod práce s obyvateli dotčených lokalit a síťování sociálních pracovníků se správci bytového fondu a společenství vlastníků.

Číst více >

Osobnosti lokality

Mikuláš Tichý
Konzultant inkluzivního vzdělávání
Tel: 737 031 302
Taťána Drahošová
Manažerka SPSZ

Materiály ke stažení