Velké Hamry

|Velké Hamry

Velké Hamry

Agentura pro sociální začleňování s obcí spolupracuje od roku 2012.

Základní přehled spolupráce s ASZ :
Velké Hamry spolupracují s Agenturou od roku 2012. Patří tak k prvním obcím, které začaly sociální začleňování řešit systematicky. Díky spolupráci začala v obci působit například terénní pracovnice města a bylo otevřeno komunitní centrum, což je v této oblasti velmi neobvyklé. Úspěšná spolupráce byla důvodem, proč s Agenturou začaly spolupracovat i okolní obce.

Typ podpory (chronologicky):
Obec Velké Hamry spolupracuje s Agenturou od roku 2012. Od roku 2016 probíhá spolupráce v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Od roku 2017 je obec v režimu tzv. vzdálené komplexní podpory.

Plánované a schválené strategické dokumenty:
V roce 2013 byl zpracován Strategický plán sociálního začleňování. V roce 2015 vznikl revidovaný Strategický plán sociálního začleňování s platností na roky 2016 – 2018. V roce 2016 byla zpracována Exit strategie a plán vzdálené dílčí podpory.
V rámci spolupráce v oblasti vzdělávání vznikl a v listopadu 2016 byl schválen Místní plán inkluze, který je přílohou Strategického plánu sociálního začleňování města Nový Bor 2016 – 2019.
Od navázání spolupráce s ASZ mělo město včetně vedení školy jasné cíle, kam vzdělávání ve Velkých Hamrech směřovat. K částečnému naplnění těchto cílů napomohl projekt města Velké Hamry, který započal svou realizaci v roce 2017. Projekt s názvem Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech se zaměřil na zkvalitnění vzdělávání a k inkluzivním opatřením přistoupil velmi aktivně.
V rámci projektu například vznikly pozice koordinátora inkluze na obci i na škole, zavedení Feuersteinovi metody do MŠ a mnoho dalších.

Plánovaná a realizovaná opatření:
Během spolupráce obce s Agenturou začali ve Velkých Hamrech působit asistenti prevence kriminality, terénní pracovník obce a bylo zřízeno komunitní centrum. Díky němu tráví děti ze sociálně vyloučených rodin svůj čas aktivně a smysluplně. Působí zde také sociálně zdravotní pracovnice, která doprovází klienty k lékařům, řeší s nimi správnou péči o děti či důležitost kojení. Asistenti prevence kriminality zvýšili pocit bezpečí v obci a představují pozitivní vzor pro členy komunity.
Nyní také Velké Hamry přistupují k revizi Místního plánu inkluze. Předpokládané přijetí revidovaného dokumentu je stanoveno na podzim 2019.
V následujícím období bude diskutována možnost návazného projektu k udržení stávajících aktivit, případně rozšíření o nové aktivity, které by se dále zaměřovaly na zkvalitnění vzdělávání ve Velkých Hamrech.

Číst více >

Osobnosti lokality

Mgr.Martina Kučerová
Lokální konzultantka
Tel: 720 950 058
Tereza Šimonová
Konzultantka inkluzivního vzdělávání
Tel: 720 950 061
Věra Černá
Manažerka SPSZ