Chomutov

Chomutov

Město Chomutov leží v nadmořské výšce 330 m n. m. a jeho katastrální území zabírá plochu o velikosti 2 925 ha. Chomutov je od roku 2006 statutárním městem a také obcí s rozšířenou působností se správním obvodem čítajícím 25 obcí.

Město Chomutov leží v nadmořské výšce 330 m n. m. a jeho katastrální území zabírá plochu o velikosti 2 925 ha. Chomutov je od roku 2006 statutárním městem a také obcí s rozšířenou působností se správním obvodem čítajícím 25 obcí.
Na základě údajů vycházejících ze studie provedené společností Gabal Analysis & Consulting, s. r. o. se v letech 2014 – 2015 nacházelo v Ústeckém kraji 89 lokalit, které vykazují znaky sociálního vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy. Sedm ze zmíněných lokalit se dle studie nachází ve městě Chomutov. Pět z nich lze najít v centru a dvě na periferii města – tzv. sídlištní lokality.

Chomutovské sídlištní lokality vznikly přestěhováním obyvatel z obcí, které byly zničeny v souvislosti s těžbou hnědého uhlí. Na sídlištích sestávajících z panelových domů se objevuje vysoká fluktuace osob.
Situace týkající se bydlení sociálně vyloučených obyvatel byla ovlivněna i podnikatelskými záměry soukromých vlastníků. Ti využili tíživé životní situace občanů a docílili jejich přestěhování z lukrativních částí republiky do cenově přijatelnějších bytů v Chomutově. Ve městě vznikly uměle vytvořené sociálně vyloučené lokality, ve kterých se objevuje vyšší míra kriminality (krádeže, loupeže spojené v některých případech s užíváním návykových látek atd.)

Podle údajů chomutovského magistrátu žilo k 1. 12. 2015 např. na sídlišti Kamenná 3 345 lidí, z toho bylo podle kvalifikovaného odhadu zhruba 70 % občanů, které lze považovat za osoby vykazující znaky sociálního vyloučení či osob ohrožení sociálním vyloučením.
Na navazujícím sídlišti Písečná bylo evidováno k 1. 12. 2015 celkem 3 306 obyvatel. Podíl sociálně vyloučených obyvatel tvořil podle kvalifikovaného odhadu kolem 50 %. Z celkového počtu občanů sídliště Písečná žije přibližně 1 200 dětí a mládeže.
Agentura pro sociální začleňování chce pomoci městu Chomutov zlepšit situaci na sídlištích a obecně kvalitu života všech místních obyvatel.Půjde mimo jiné o zajištění prostředků na domovníky v panelových domech, kvalitní volnočasové aktivity pro děti a mládež azapojení nezaměstnaných osob do úklidu sídlišť.

Ve spolupráci s veřejností a odborníky vzniknou projekty v oblasti školství, bydlení, sociálních služeb a dluhové problematiky. Ve školách se bude s největší pravděpodobností jednat o investice do odborného personálu, např. prostředky na asistenty pedagoga a školní psychology. V oblasti bydlení se aktivity zaměří na pokračování „boje proti spekulantům s byty“.

Číst více >

Osobnosti lokality

Markéta Magdalena Němečková
Lokální konzultantka
Tel: 705 894 911
Jana Hronová
Manažerka SPSZ
Tel: 607 055 523

Materiály ke stažení