Moravský Beroun

|Moravský Beroun

Moravský Beroun

Moravský Beroun je třítisícové město na hranici Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Zatímco do roku 2005 byl součástí prvního z nich, v uvedeném roce byl přiřazen ke druhému. Nyní tvoří periferii okresu Olomouc, respektive jeho relativně samostatnou část v Nízkém Jeseníku. Město se – podobně jako jeho okolí – potýká se strukturálními problémy.

Moravský Beroun je třítisícové město na hranici Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Zatímco do roku 2005 byl součástí prvního z nich, v uvedeném roce byl přiřazen ke druhému. Nyní tvoří periferii okresu Olomouc, respektive jeho relativně samostatnou část v Nízkém Jeseníku. Město se – podobně jako jeho okolí – potýká se strukturálními problémy. Je zde sedmnáctiprocentní nezaměstnanost, která ostře kontrastuje s 9 procenty v Olomouci a jejím okolí. Nedostatek příležitostí pro uplatnění vede ke značnému odlivu mladých lidí a celkovému vylidňování. Tento jev dokumentují četné neobydlené domy, se kterými se lze setkat prakticky ve všech částech města.

Sociální vyloučení v obci a sociálně vyloučené lokality

Problémy, se kterými se obec potýká, posiluje taky skutečnost, že se zde v minulosti vytvořily enklávy sociálně vyloučených obyvatel. Město sice pod vlivem problémů, jako byl špatný technický stav budov a neplatičství, dvě z těchto lokalit v minulosti vyklidilo a nechalo uzavřít, zůstává zde však několik míst, kde je vyloučení koncentrované nadále. Jedná se o jednotlivé bytové domy především na ulicích Ostrov, Opavská a Janáčkova, které se odlišují různou mírou devastace budov i vyloučení jejich obyvatel. Vedle toho je tu řada rodinných domů, které již ve špatném technickém stavu zakoupily romské rodiny. Z krátkodobého hlediska tyto rodiny své problémy vyřešily, z dlouhodobého hlediska je kvůli špatné vytopitelnosti objektů a nutnosti je částečně rekonstruovat spíše zhoršily.

Spolupráce s městem

V Moravském Berouně se tedy vzájemně posilují strukturální problémy, jako je málo příležitostí pro tvorbu pracovních míst a nepříznivý demografický vývoj, se sociálním vyloučením části obyvatel, zejména Romů. Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s obcí připravuje aktivity v oblasti bydlení, vzdělání, zaměstnanosti a bezpečnosti, které tyto negativní jevy zmírní. Vzniknou tak nové pozice asistentů prevence kriminality, vznikne technická četa na obci, bude vytvořená sociální firma. Obě strany budou úzce spolupracovat na koncepci bytové politiky tak, aby se předešlo dalšímu zhoršování situace obyvatel s nízkými příjmy. V Moravském Berouně v roce 2012 zanikla Základní škola praktická, jejíž žáci přešli do běžné základní školy. Podpora této základní školy z metodického, personálního i finančního hlediska bude vedle předškolní přípravy hlavní prioritou spolupráce v oblasti vzdělávání.

Číst více >

Osobnosti lokality

Břetislav Fiala
Lokální konzultant
Tel: 702 087 866