Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

O lokalitě

 • Lokální konzultantka: Veronika Simonová

  Lokální konzultantka inkluzivního vzdělávání: Kristina Březinová601 086 128

  Manažerka SPSZ: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   

  Město Nový Bor s takřka 12 tisíci obyvatel leží na severu republiky pod Šluknovským výběžkem na úpatí Lužických hor. Často bývá označován jako město skla a osudy jeho obyvatel jsou se sklářským řemeslem již od přelomu 17. a 18. Století, kdy bylo město založeno, pevně spjaty. Vývoj města byl silně poznamenán II. světovou válkou a poválečným vysídlením Němců. Z proslulého sklářského centra se stalo skoro zapomenuté pohraniční městečko, které muselo svádět těžký boj o návrat zpět k prosperitě.

  Město Nový Bor bylo na základě své žádosti vybráno ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování od ledna 2016. V listopadu 2015 schválili zastupitelé města Memorandum o spolupráci. V březnu 2016 započala práce Lokálního partnerství Nový Bor - pracovní skupiny, jejich členové připravují podklady pro strategický plán sociálního začleňování. Lokální konzultantka zahájila práci na vstupní analýze.

  Podle kvalifikovaných odhadů z roku 2015 žije ve městě 350 – 400 Romů. Asi 70% romské populace tvoří děti a mladí lidé do 20 let. Nejstarší Romové přišli do města na počátku 50. let minulého století a další se stěhovali za těmito „starousedlíky“ ze Slovenska. Mezi největší problémy v této skupině obyvatel patří dluhy, nezaměstnanost, nízký stupeň vzdělání, společenské soužití (jak ve vlastní komunitě, tak i ve vztahu k většinové společnosti) a existenční závislost rodin na sociálních dávkách. Objevuje se řada patologických jevů jako záškoláctví, trestná činnost, drogy, gamblerství a lichva. Ve městě v poslední době stoupá trestná činnost nezletilých a s nárůstem počtu drogově závislých se snižuje jejich věk. Problémy sociálního vyloučení se již netýkají jen romského etnika.

  Za vyloučenou lokalitu ve městě lze považovat sociální ubytovnu v Severní ulici, kterou vlastní město a pronajímá Farní charitě Česká Lípa. Je to panelový dům s kapacitou 62 dvoulůžkových pokojů se sociálním zařízením a „nouzový pokoj“ pro 4 osoby. Budova nutně potřebuje zateplení a město uvažuje o případné rekonstrukci části pokojů na sociální byty.

  Další vyloučenou lokalitou je ulice Nemocniční, kde stojí jednak ruina domu v soukromém vlastnictví, v současnosti sloužící jako squat, a dále bytový dům s 34 jednotkami v majetku města. Město byty pronajímá sociálně slabým jedincům i rodinám.

  Problematickým místem v Novém Boru je také sídliště Rumburských hrdinů s devíti panelovými domy patřícími částečně městu, OSBD Česká Lípa a soukromníkům. V lokalitě je jeden dům města s 20 sociálními byty a bydlí tady i značná část romských rodin. Dluhy na nájemném a energiích, nezaměstnanost, předluženost a koncentrace neorganizované mládeže, to je výčet zdejších nejpodstatnějších problémů.

  Ve spolupráci s Agenturou vidí město příležitost využít zkušenosti s obdobnými jevy v jiných oblastech republiky, pomoc s plněním strategického plánu a možnost konzultací při tvorbě projektových záměrů. Výchozím bodem je nastavení systému spolupráce mezi městem, státními orgány, školami a neziskovými organizacemi a aktivně zapojovat do pracovních skupin i sociálně vyloučené i širokou veřejnost.

   

  Aktualizováno ke dni 3. 6. 2016

  Číst dále ...

Inspirace


//]]>