Štětí

Štětí

Štětí je devítitisícové město na půl cesty mezi Mělníkem a Roudnicí nad Labem v Ústeckém kraji, jehož méně atraktivní polovinu tvoří rozsáhlý tovární komplex papírenského závodu. Městu přináleží devět menších satelitních obcí. Štětí je obcí II. typu s pověřeným obecním úřadem, s nezaměstnaností pohybující se kolem 16 procent (téměř čtyři sta osob je v kategorii dlouhodobě nezaměstnaných) a s vyšším počtem nápadu trestné činnosti i přestupků.

Štětí je devítitisícové město na půl cesty mezi Mělníkem a Roudnicí nad Labem v Ústeckém kraji, jehož méně atraktivní polovinu tvoří rozsáhlý tovární komplex papírenského závodu. Městu přináleží devět menších satelitních obcí. Štětí je obcí II. typu s pověřeným obecním úřadem, s nezaměstnaností pohybující se kolem 16 procent (téměř čtyři sta osob je v kategorii dlouhodobě nezaměstnaných) a s vyšším počtem nápadu trestné činnosti i přestupků.

Sociální vyloučení v obci a sociálně vyloučené lokality

V obci je identifikováno šest sociálně vyloučených lokalit – ubytovny, bytové a rodinné domy. Dvě z nich se nacházejí v místních částech Počeplice a Radouň, zbývající jsou na území města Štětí. Celkem se jedná přibližně o čtyři stovky obyvatel města, kteří jsou sociálně vyloučení, a řada dalších je vyloučením ohrožená. Ubytovna pro potřeby města a dva domy se sociálním nájemným jsou v majetku města, ostatní objekty jsou vlastněny soukromými osobami. V soukromých objektech je popisována výrazná fluktuace obyvatel a podezření na kriminální činnost. Dle informací Policie ČR pachatelé mládnou, dorůstá generace, jejichž rodiče jsou dlouhodobě nezaměstnaní, zástupci odboru sociálních věcí popisují častější případy nezvládání výchovy a užívání návykových látek rodiči. Časté je záškoláctví dětí a předluženost dospělých. Množství i kvalita drog je rizikovým faktorem s devastujícím účinkem na jednotlivce a jeho rodinu. V regionu se šíří celá řada nepravdivých fám týkajících se například bezplatného vstupu nejchudších lidí na místní koupaliště, které mají potenciál posilovat napětí mezi širokou veřejností a obyvateli vyloučených lokalit.

Spolupráce s městem

Fungující integrační opatření se město ve spolupráci s Agenturou a dalšími partnery chystá průběžně inovovat a doplňovat. Podpořena bude komunikace s veřejností, zvyšován pocit bezpečí, zkvalitněn systém prostupného bydlení a oblast prevence jeho ztráty, posílena terénní práce a využívání dotovaných pracovních míst s cílem znovu osvojení pracovních návyků nezaměstnaných a stabilizace vyloučených lokalit, resp. veřejných prostranství. Systémově by mělo být rozvíjeno smysluplné trávení volného času dětí a mládeže. Připraveny budou programy prevence záškoláctví, zadlužování a návrhy účinné regulace hazardu. Těmito a dalšími kroky, které budou navrženy v průběhu strategického plánování, chceme přispět k soudržnosti obyvatel města. Efektivní podpora lidí na okraji a jejich postupný návrat do běžného života města může zmírnit vznikající sociální napětí a být účinnou překážkou všem projevům extremismu. Klíčem bude mezioborová spolupráce partnerů a zajištění podpory veřejnosti pro nezbytná opatření.

Číst více >

Osobnosti lokality

Albína Radová
Lokální konzultantka
Tel: 720 950 063
Lenka Vilímová
Konzultantka inkluzivního vzdělávání
Tel: 705 695 287