Klášterec – Vejprty

|Klášterec – Vejprty

Klášterec – Vejprty

Město Klášterec nad Ohří ve svazku s městem Vejprty spolupracuje s Agenturou od roku 2015 v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Jedním z cílů spolupráce obou měst je koordinace druhu a kapacit sociálních služeb tak, aby nedocházelo ke zbytečnému zdvojování prostředků. Kromě Strategického plánu sociálního začleňování sdílí obě města i Komunitní plán sociálních služeb.

Město Vejprty spolupracovalo s Agenturou již v letech 2011 – 2014. Na jaře 2015 obnovilo spolupráci ve svazku s nedalekým Kláštercem nad Ohří v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Vejprty i Klášterec nad Ohří jsou městy Ústeckého kraje. Vejprty leží v Krušných horách v nadmořské výšce 725 m.n.m. Od Německa a německé příhraniční obce Bärenstein jsou odděleny pouze hraničním potokem Polava. V současné době je město centrem horské oblasti Vejprtska, nachází se zde automobilový, pěší a cyklistický hraniční přechod do Německa. Klášterec nad Ohří leží v nadmořské výšce 320 metrů v údolí Ohře mezi Krušnými a Doupovskými horami v severozápadních Čechách. Dominantou města je zámek s muzeem českého porcelánu a rozsáhlý park, na který navazuje lázeňský areál Kyselka se třemi minerálními prameny. Podle ČSÚ žilo k 1. 1. 2017 celkem 14 573 obyvatel v Klášterci nad Ohří a celkem 2 839 obyvatel ve Vejprtech.

Sociálně vyloučená lokalita je v Klášterci nad Ohří identifikována v ulici Mírová (480, 481), uvedena již v první zprávě GAC z 2006. Lokalita vznikla „řízeným i přirozeným sestěhováním“ chronických dlužníků na nájemném u města probíhajícím zhruba od 90. let. Nachází se na vnitřní periferii města obklopena zástavbou výškových obytných panelových budov.  Podle posledního šetření (3/2015) se v této lokalitě fyzicky nacházelo 232 lidí, jednalo se většinou o vícečetné rodiny s velmi úzkými vazbami.

Sociálně znevýhodnění obyvatelé ve městě Vejprty obývají jednotlivé bytové domy nacházející se v různých částech obce. Všechny domy jsou ve vlastnictví města a jsou umístěné v běžné zástavbě, přičemž se jedná o byty snížené a standartní kategorie. Ve městě tak neexistuje typická prostorově vyloučená lokalita tvořená větším počtem domů soustředěných na jednom místě a obývaných sociálně znevýhodněnými obyvateli. Místa obývaná sociálně znevýhodněnými obyvateli vznikaly postupným sestěhováním sociálně slabých obyvatel, kteří neměli dostatek finančních prostředků na placení nájemného v běžných obecních domech. Zhruba 90% těchto „lokalit“ tvoří Romové, za jejichž sestěhování stojí, mimo jiné, i určitý tlak ostatních obyvatel domů, ve kterých původně bydleli.

Vzdálenost obcí Klášterec nad Ohří a Vejprty je 23 km. Obě města řeší aktuálně obdobné sociální problémy, a pokud budou své postupy v následujících letech koordinovat v rámci jednotného Strategického plánu sociálního začleňování, mohlo by být dosaženo významného synergického efektu. Jedním z cílů spolupráce obou měst je koordinace druhu a kapacit sociálních služeb tak, aby nedocházelo ke zbytečnému dublování. Spolupráce měst se promítne do tematických oblastí:

• zaměstnanost (úsilí o vytváření nových a udržitelných pracovních příležitostí; prostupného zaměstnání)
• vzdělávání (sdílení a inspirace při zavádění forem podpory inkluzivního vzdělávání v MŠ a ZŠ)
• bydlení (sdílení dobrých praxí a koordinace při řešení bytové otázky)
• prevence (nastavení optimální sítě sociálních služeb prevence)

Též podle společného Komunitního plánu sociálních, souvisejících a prorodinných služeb 2017 – 2020 (Klášterec nad Ohří, Vejprty, Kadaň) se aktéři snaží společnými cíli, jako udržení stávajících a vznik nových sítí sociálních služeb a zvýšením jejich kapacit, rozvíjet sociální situaci v lokalitách a to především v oblastech práce se seniory, osobami se zdravotním handicapem, osobami ohrožených sociálním vyloučením apod.

Zdroj:
Strategický plán sociálního začleňování – Klášterec nad Ohří a Vejprty 2016-2018; 2015
Strategický plán rozvoje města Klášterec na Ohří; 2016
Český statistický úřad
Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti, 2006

Číst více >

Osobnosti lokality

Kateřina Kubíčková
Lokální konzultantka
Tel: 724 970 448