Klášterec – Vejprty

|Klášterec – Vejprty

Klášterec – Vejprty

Město Vejprty zahájilo spolupráci s Agenturou již v roce 2011. V roce 2015 obnovilo město Vejprty spolupráci ve svazku s Kláštercem nad Ohří v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Vejprty i Klášterec nad Ohří jsou městy Ústeckého kraje. Vzdálenost mezi nimi činí 23 km. Vejprty leží v Krušných horách v nadmořské výšce 725 m.n.m. Od německé příhraniční obce Bärenstein jsou odděleny pouze hraničním potokem Polava. V současné době je město centrem horské oblasti Vejprtska, nachází se zde automobilový, pěší hraniční přechod do Německa. Klášterec nad Ohří leží v nadmořské výšce 320 metrů v údolí Ohře mezi Krušnými a Doupovskými horami v severozápadních Čechách. Dominantou města je zámek s muzeem českého porcelánu a rozsáhlý park, na který navazuje lázeňský areál Kyselka se třemi minerálními prameny. Podle ČSÚ žilo k 1. 1. 2021 celkem 14365 obyvatel v Klášterci nad Ohří a celkem 2872 obyvatel ve Vejprtech.

Sociálně vyloučená lokalita je v Klášterci nad Ohří identifikována v ulici Mírová (480, 481), uvedena již v první zprávě GAC z 2006. Lokalita vznikla „řízeným i přirozeným sestěhováním“ chronických dlužníků na nájemném u města probíhajícím zhruba od 90. let. Nachází se na vnitřní periferii města obklopena zástavbou výškových obytných panelových budov.  Podle posledního šetření (3/2015) se v této lokalitě fyzicky nacházelo 232 lidí, jednalo se většinou o vícečetné rodiny s velmi úzkými vazbami.

Sociálně znevýhodnění obyvatelé ve městě Vejprty obývají jednotlivé bytové domy nacházející se v různých částech obce. Všechny domy jsou ve vlastnictví města a jsou umístěné v běžné zástavbě, přičemž se jedná o byty snížené a standartní kategorie. Ve městě tak neexistuje typická prostorově vyloučená lokalita tvořená větším počtem domů soustředěných na jednom místě a obývaných sociálně znevýhodněnými obyvateli. Místa obývaná sociálně znevýhodněnými obyvateli vznikala postupným sestěhováním obyvatel, kteří neměli dostatek finančních prostředků na placení nájemného v běžných obecních domech.

Obě města řešila společným Strategickým plánem obdobné sociální problémy. Jedním z cílů spolupráce obou měst byla koordinace druhu a kapacit sociálních služeb tak, aby nedocházelo ke zbytečnému dublování. Též podle společného Komunitního plánu sociálních, souvisejících a prorodinných služeb 2017 – 2020 (Klášterec nad Ohří, Vejprty, Kadaň) se aktéři snažili společnými cíli (udržení stávajících a vznik nových sítí sociálních služeb a zvýšením jejich kapacit) rozvíjet sociální situaci v lokalitách a to především v oblastech práce se seniory, osobami se zdravotním handicapem, osobami ohrožených sociálním vyloučením apod.

V rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám byly podpořeny konkrétními projekty služby a aktivity v následujících oblastech:

  • zaměstnanost (úsilí o vytváření nových a udržitelných pracovních příležitostí; prostupného zaměstnání)

Práce je cíl (pracovní poradenství), CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006165

  • bydlení (sdílení dobrých praxí a koordinace při řešení bytové otázky)

IMPULS – program prevence ztráty bydlení a podpora
získání a udržení si bydlení,
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006138

 

  • prevence (nastavení optimální sítě sociálních služeb prevence)

OSP a NZDM Naděje pro Klášterec 2017, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006127

Naděje pro Klášterec TP 2017, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006124

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006129

Služby pro osoby závislé, ohrožené závislostí a jejich rodinné příslušníky v Klášterci nad Ohří, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003749

Program prevence kriminality ve městě Vejprty, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003753

PERSPEKTIVA – rozvoj Centra sociálních služeb Vejprty, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003565

 

V aktuální době Klášterec nad Ohří a Vejprty spolupracují s Agenturou v rámci vzdálené podpory Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, ta vyprší v dubnu 2022. Vejprty se jako samostatný partner připravují na navazující spolupráci s Agenturou v rámci Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+.

 

Zdroj:

Strategický plán sociálního začleňování – Klášterec nad Ohří a Vejprty 2016-2018; 2015
Analýza sociálně vyloučených lokalit, GAC, 2015

Strategický plán rozvoje města Klášterec na Ohří; 2016
Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2021, Český statistický úřad
Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti, 2006

 

Číst více >

Osobnosti lokality

Eva Kreps
Lokální konzultantka
Tel: 705 695 298

Materiály ke stažení