Roudnice nad Labem

|Roudnice nad Labem

Roudnice nad Labem

Město spolupracovalo s Agenturou v letech 2008 – 2011. Na jaře 2015 obnovilo spolupráci v rámci Kooridnovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Město ve spolupráci s Agenturou a dalšími partnery realizuje řadu integračních opatření zaměřených na jednotlivce, rodiny s dětmi a mládež. Jedná se zejména o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, nebo azylové bydlení.
Zavedena byla nová metoda práce s klienty s kumulovanými problémy, tzv. Case management zahrnující působení podpůrného týmu a poradenské techniky kombinované s budováním kariérního brandu.
Vznikla služba odborného sociálního poradenství pro rodiny v krizi, která je v obci jediná a bez podpory by zanikla. Služba se zaměřuje na funkční rodinné prostředí, rodičovské kompetence, domácí násilí a partnerské krize s negativními dopady na děti. V rámci služby je poskytována mediace a je propojena s dalšími aktivizačními činnostmi.
Od roku 2017 poskytovatelé sociálních služeb každoročně realizují  ve spolupráci s městem akci pro veřejnost s názvem Sociální majáles. Jejím cílem je navázat kontakt s veřejností a seznámit veřejnost s realizovanými integračními opatřeními a jejich přínosem.
Byla zavedena koordinovaná spolupráce škol prostřednictvím projektu zaměřeného na zvýšení inkluzivnosti škol (5 základních a 1 střední) na Podřipsku s cílem včas řešit problémy se vzděláváním a zamezit předčasnému ukončování školní docházky. Zavedena je komplexní péče a koordinace spolupráce jednotlivých pracovníků škol. Díky projektu došlo i k užšímu propojení se sociálními službami působícími ve městě.

Číst více >

Osobnosti lokality

Kateřina Kubíčková
Lokální konzultantka
Tel: 724 970 448
Lenka Vilímová
Konzultantka inkluzivního vzdělávání
Tel: 705 695 287

Materiály ke stažení