Společné dokumenty2023-03-20T16:16:50+01:00

 

SETKÁNÍ PARTNERŮ PROJEKTU 8. 2. 2023:

WORKSHOP „PRÁCE S DATY V PRAXI: KONCENTRACE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ V ÚZEMÍ A MOŽNOSTI DESEGREGACE“ 2. 12. 2022 a 11. 1. 2023:

WORKSHOP „PROBLEMATIKA ZADLUŽENOSTI OBYVATEL V KARLOVARSKÉM KRAJI“  28. 11. 2022:

ZÁVĚREČNÁ AKCE WS CYKLU K PRÁCI S INFORMACEMI PŘI SZ – OPEN SPACE 22. 11. 2022:

WORKSHOP „KOMUNIKACE“ (v rámci WS cyklu k práci s informacemi při SZ) 25. 10. 2022:

WORKSHOP „PŘÍSTUP KE ZDRAVOTNÍ PÉČI“ (v rámci WS cyklu k práci s informacemi při SZ) 22. 9. 2022:

BYLA ZPRACOVÁNA PRŮBĚŽNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU:

WORKSHOP „SOCIÁLNÍ BYDLENÍ“ (v rámci WS cyklu k práci s informacemi při SZ) 28. 6. 2022:

WORKSHOP „DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM“ (v rámci WS cyklu k práci s informacemi při SZ) 31. 5. 2022:

ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ CESTA, NIZOZEMSKO 2022:

ÚVODNÍ WORKSHOP WORKSHOPOVÉHO CYKLU „PRÁCE S INFORMACEMI PŘI SOCIÁLNÍM ZAČLEŇOVÁNÍ“: EVIDENCE-BASED PŘÍSTUP K POLITIKÁM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 28. 4. 2022:

SETKÁNÍ PARTNERŮ PROJEKTU 31. 3. 2022:

WORKSHOP K PROBLEMATICE KOMUNITNÍ PRÁCE: „ZKUŠENOSTI Z TŘINCE NA BORKU“ 7. a 17. 12. 2021:

SETKÁNÍ PARTNERŮ PROJEKTU 29. 11. 2021:

WORKSHOP „PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: IDENTIFIKACE A ANALÝZA PROBLÉMŮ PŘI MAPOVÁNÍ A BUDOVÁNÍ SÍTÍ 15. 11. 2021:

KONFERENCE „S KRAJEM Z OKRAJE“ 29. 9. 2021:

WORKSHOP „ALTERNATIVY PRO ŘEŠENÍ SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA PŘÍKLADU SOCIÁLNÍ REALITNÍ SLUŽBY“ 15. 9. 2021:

SETKÁNÍ PARTNERŮ PROJEKTU 28. 6. 2021:

SEMINÁŘ NA TÉMA „INFRASTRUKTURA SOCIÁLNÍCH INOVACÍ – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ“ 15. 6. 2021:

WORKSHOP NA TÉMA „IDENTIFIKACE A ANALÝZA PROBLÉMŮ, JEJICH PŘÍČIN A S TÍM SOUVISEJÍCÍCH POTŘEB“ 19. 5. 2021:

SETKÁNÍ PARTNERŮ PROJEKTU 24. 3. 2021:

SEMINÁŘ NA TÉMA „OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI AKTÉRŮ MEZIOBOROVÉ SPOLUPRÁCE V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ“ 16. 2. a 18. 2. 2021:

DOTAZNÍK KE VZDĚLÁVÁNÍ, SÍŤOVÁNÍ, SDÍLENÍ V RÁMCI PROJEKTU:

SETKÁNÍ PARTNERŮ PROJEKTU 19. 10. 2020:

ARCHIV NEWSLETTERU INISZ: