Společné dokumenty2022-01-03T16:02:50+01:00

 

WORKSHOP K PROBLEMATICE KOMUNITNÍ PRÁCE: „ZKUŠENOSTI Z TŘINCE NA BORKU“ 7. a 17. 12. 2021:

WORKSHOP „PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: IDENTIFIKACE A ANALÝZA PROBLÉMŮ PŘI MAPOVÁNÍ A BUDOVÁNÍ SÍTÍ 15. 11. 2021:

KONFERENCE „S KRAJEM Z OKRAJE“ 29. 9. 2021:

WORKSHOP „ALTERNATIVY PRO ŘEŠENÍ SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA PŘÍKLADU SOCIÁLNÍ REALITNÍ SLUŽBY“ 15. 9. 2021:

SETKÁNÍ PARTNERŮ PROJEKTU 28. 6. 2021:

SEMINÍŘ NA TÉMA „INFRASTRUKTURA SOCIÁLNÍCH INOVACÍ – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ“ 15. 6. 2021:

WORKSHOP NA TÉMA „IDENTIFIKACE A ANALÝZA PROBLÉMŮ, JEJICH PŘÍČIN A S TÍM SOUVISEJÍCÍCH POTŘEB“ 19. 5. 2021:

SETKÁNÍ PARTNERŮ PROJEKTU 24. 3. 2021:

SEMINÁŘ NA TÉMA „OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI AKTÉRŮ MEZIOBOROVÉ SPOLUPRÁCE V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ“ 16. 2. a 18. 2. 2021:

DOTAZNÍK KE VZDĚLÁVÁNÍ, SÍŤOVÁNÍ, SDÍLENÍ V RÁMCI PROJEKTU:

SETKÁNÍ PARTNERŮ PROJEKTU 19. 10. 2020:

ARCHIV NEWSLETTERU INISZ: