Společné dokumenty2021-07-27T11:40:23+02:00

 

SETKÁNÍ PARTNERŮ PROJEKTU 28. 6. 2021:

SEMINÍŘ NA TÉMA „INFRASTRUKTURA SOCIÁLNÍCH INOVACÍ – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ“ 15. 6. 2021:

WORKSHOP NA TÉMA „IDENTIFIKACE A ANALÝZA PROBLÉMŮ, JEJICH PŘÍČIN A S TÍM SOUVISEJÍCÍCH POTŘEB“ 19. 5. 2021:

SETKÁNÍ PARTNERŮ PROJEKTU 24. 3. 2021:

SEMINÁŘ NA TÉMA „OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI AKTÉRŮ MEZIOBOROVÉ SPOLUPRÁCE V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ“ 16. 2. a 18. 2. 2021:

DOTAZNÍK KE VZDĚLÁVÁNÍ, SÍŤOVÁNÍ, SDÍLENÍ V RÁMCI PROJEKTU:

SETKÁNÍ PARTNERŮ PROJEKTU 19. 10. 2020: