Zaměstnanost a předčasné odchody mladých lidí ze vzdělání

||Zaměstnanost a předčasné odchody mladých lidí ze vzdělání
Zaměstnanost a předčasné odchody mladých lidí ze vzdělání2021-06-22T08:57:02+02:00

Konference

„Zaměstnanost a předčasné odchody

mladých lidí ze vzdělání“

 

Dne 14. června 2021 se konala konference

„Zaměstnanost a předčasné odchody mladých lidí ze vzdělání“

o problematice vzdělávání mladých lidí, kterou jsme pořádali v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/15_030/0000605.

Téma konference:

Případů, kdy mladí lidé předčasně odcházejí ze vzdělávání a nezískají potřebnou kvalifikaci, přibývá. Jejich postavení na trhu práce je komplikované a nezřídka pak dlouhodobě setrvávají na Úřadu práce. Jak tomu předcházet? Jak mladou generaci motivovat pro další vzdělávání, které je v současnosti nezbytné pro práci v náročném a konkurenčním prostředí? O své zkušenosti a podněty se podělí zástupci Úřadu práce ČR, koordinátoři podpůrných programů pro mladé v krajích s vysokou nezaměstnaností, ředitelé středních škol, výzkumníci, ale i zástupci podnikatelů a zaměstnavatelů.

 

Konference si kladla za cíl:

  • představit téma předčasných odchodů mladých lidí ze vzdělávání jako naléhavý celospolečenský problém
  • poukázat na finanční dopady dlouhodobé nezaměstnanosti na život jednotlivce a ekonomické dopady na společnost, představení aktuálních výzkumů
  • nabídnout vhodná řešení pro prevenci a řešení problematiky v praxi
  • představit podpůrné programy zaměstnanosti pro mladé, zejména v krajích s vysokou nezaměstnaností
  • zprostředkovat informace pro pracovní, kariérní poradce, zástupce obcí, krajů, neziskových organizací pro koordinovaný přístup při řešení problému
  • představit příklady dobré praxe ze středních škol ve spolupráci s aktivními úřady práce
  • seznámit účastníky s motivačními programy pro mladé lidi, které nabízejí podnikatelé a zástupci zaměstnavatelů

Cílová skupina: partneři Odboru pro sociálního začleňování (MMR) v rámci spolupráce KPSVL

 

Moderátorkou akce byla:

Mgr. Hana Kejhová, MPA, která v rámci Agentury působí jako expertka pro zaměstnanost. Od roku 2005 se jako publicistka věnovala oblasti zaměstnanosti, personalistiky, kariérního rozvoje a moderního řízení firem, kdy o těchto tématech psala pro Hospodářské noviny, odborný časopis Moderní řízení, Trade News a odborný web pro personalisty – HR kavárnu. Zkušenosti získala i v neziskové oblasti, kdy vedla jako šéfredaktorka časopis Grantis.

Přednášejícími byli:

Mgr. et Mgr. Daniel Prokop, sociolog a zakladatel PAQ Research
RNDr. Roman Matoušek, Ph.D., vedoucí oddělení inovací a tvorby sociálních politik Odboru pro sociální začleňování
Mgr. Petr Hauf, vedoucí oddělení projektů EU z Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústeckém kraji
Mgr. Lucie Winklerová, koordinátorka MAS Frýdlantsko (MASif)
Pavla Holubová, koordinátorka projektu pro mladé lidi Světlo Kadaň
Mgr. Monika Novotná, Úřad práce v Chomutově
Mgr. Jana Kellnerová, ředitelka Střední škola Odry
PhDr. Václav Korbel, Ph.D., výzkumník IDEA (CERGE-EI)
Roman Pommer, viceprezident Hospodářské komory ČR
Ing. Bc. Martin Šrom, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

 

Podrobný program naleznete zde:

Program konference 14.6.2021

 

Prezentace jednotlivých přednášejících:

Daniel Prokop – prezentace

Matoušek_Předčasné odchody finanční dopady 2021

Prezentace Mgr. Petr Hauf_Úřad práce

prezentace Lucie Winklerová

prezentace_Svetlo Kadaň Pavla Holubová

Informační a poradenské středisko – prezentace_Naděžda Grundová+Denisa Novotná

PŘEDČASNÝ ODCHOD ŽÁKŮ ZE STUDIA – prezentace Jana Kellnerová

Václav Korbel _Ucni_IDEA_MMR_v01

Predcasne odchody mladych ze vzdelavani_Roman Pommer

podnikavost pro ASZ 14.6.21_Šrom

 

Medailonky jednotlivých přednášejících:

Medailonky speakerů na konferenci dne 14. 6. 2021

Videozáznam z konference:

https://youtu.be/sc1Se6_megI