Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Výběrová řízení na pozice v RC se zaměřením na vzdělávání 3

Tisk E-mail

 

 

Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami", financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586, výběrová řízení na následující centrální expertní pozice se zaměřením na vzdělávání:

 

Expert/ka – odborný pracovník/ce pro oblast ESIF (OP VVV)

Pracovní náplň odborného pracovníka/ice:

 • poskytuje projektové poradenství v procesu předkládání projektů zaměřených na inkluzivní a kvalitní vzdělávání (IKV) do OP VVV jak pro členy týmu Agentury, tak pro externí partnery v lokalitách
 • mapuje možnosti financování projektových záměrů vzešlých ze strategického plánování obcí v oblasti IKV
 • vytváří materiály pro obecní samosprávy a jejich partnery v rámci lokálního partnerství určené pro jejich vlastní projektovou činnost, které obsahují harmonogram aktuálních a plánovaných výzev, jejich zaměření, oprávněné aktivity či omezení nákladů a nabízí projektové poradenství při přípravě projektových žádostí
 • organizuje informačně edukační akce na lokální úrovni zaměřené na úspěšné čerpání dotací
 • úzce spolupracuje s expertem na ESIF (OP VVV) z oddělení metodiky a koordinace, dává mu podněty z lokální úrovně k obsahu a zaměření výzev již vypsaných nebo budoucích, poskytuje zpětnou vazbu o reálnosti a srozumitelnosti nastavených požadavků na žadatele
 • v určené míře se účastní evaluačních aktivit projektu

Požadujeme:

 • VŠ humanitního směru, nejlépe s pedagogickým zaměřením
 • praxi v oblasti koordinace aktivit veřejné správy, škol, neziskového sektoru apod.
 • znalost aktuálních trendů v oblastech sociálního začleňování, inkluzivních politik v oblasti vzdělávání a strategického plánování
 • praxe ve veřejné správě výhodou
 • výborné komunikační schopnosti

Nabízíme:

 • práci v dynamickém kolektivu v rámci unikátního projektu na podporu politik v oblasti inkluzivního vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami,
 • podíl na řešení klíčového společenského fenoménu
 • možnost seberealizace v oblasti politik sociální integrace
 • možnost dalšího odborného vzdělávání
 • odpovídající platové ohodnocení
 • dlouhodobou spolupráci s významnou státní institucí na realizaci koncepčního systémového projektu

Pracoviště: Pobočka Regionální centrum Střed (Praha) nebo pobočka Regionální centrum Západ (Ústí nad Labem). V případě potřeby vycestování do spolupracujících měst v rámci oblasti spadající pod dané regionální centrum a do Prahy.

Pracovní poměr: práce na DPČ (80 hodin měsíčně) na dobu určitou do 30. dubna 2022 (doba realizace projektu)

Pobočka RC Střed (Praha)

Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) a motivační dopis posílejte na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Kontaktní osoba: Milan Greineder, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel: 725 741 377

Pobočka RC Západ (Ústí nad Labem)

Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) a motivační dopis posílejte na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Kontaktní osoba: Michal Kratochvíl,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel: 724 757 922

 

V záhlaví uveďte text „Přihláška do výběrového řízení na pozici expert/ka – odborný pracovník/ce pro oblast ESIF (OP VVV)“.

 

Aktualizováno dne 7. 12. 2016.//]]>