DLUHY 21

DLUHY 212021-06-09T14:33:04+02:00

Konference DLUHY 21

Dne 25. května 2021 se uskutečnila Konference DLUHY 21 se zaměřením na problematiku zadlužení.

 

Akce se konala v rámci realizace projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím ESIF.

 

V rámci konference jsme si kladli za cíl:

  • poskytnout informace o platné právní úpravě oddlužení
  • zprostředkovat pohled soudce insolvenčního úseku soudu a insolvenčního správce na oddlužení v kontextu mimořádné úpravy „Lex Covid Justice II“
  • představit praktické poznatky soudní exekutorky
  • seznámit účastníky s novinkami v právní úpravě v oblasti dluhů

 

Konferencí provázel Mgr. Petr Šeda, který v rámci Agentury působí jako expert pro dluhovou oblast. Dlouhodobě pracuje s předluženými klienty jako sociální pracovník následné péče osob se závislostí. Založil a vede sociální podnik Naše Café, kde většinu zaměstnanců představují lidé s exekucemi. V případě dotazů z oblasti zadlužení se na něj můžete obrátit na email: petr.seda@mmr.cz.

Přednášejícími byli:

  • JUDr. Viktor Břeska, soudce Krajského soudu v Ostravě, pověřen zastupováním místopředsedy krajského soudu pro insolvenční úsek.
  • Mgr. Blanka Březinová, soudní exekutorka, od roku 2015 vede Exekutorský úřad v Bruntále, zároveň nabízí i sepis insolvenčních návrhů.
  • Mgr. Lukáš Stoček, advokát, konkursní správce, insolvenční správce, předseda Spolku moravských insolvenčních správců a Unie spolků insolvenčních správců
  • Ing. Radek Hábl – autor mapaexekuci.cz, autor mapabankrotu.cz, zakladatel Institutu prevence a řešení předlužení, sociální inovátor, v odboru pro sociální začleňování dlouhodobě pracoval na pozici experta pro dluhovou oblast.

 

Podrobný program naleznete zde:

Konference DLUHY 21_program

 

Prezentace jednotlivých přednášejících:

Prezentace – Radek Hábl – Novinky nejen z legislativy

Prezentace  – Mgr. Blanka Březinová – Exekutorská praxe

Prezentace -Mgr. Lukáč Stoček – Insolvenční návrhy v praxi

Prezentace – JUDr. Viktor Břeska – Dluhové poradenství

 

Videozáznam z konference:  https://youtu.be/U1X2Lw17x4s

 

Dodatečně zodpovězené dotazy – Agentura pro socialni zaclenovani (socialni-zaclenovani.cz)

 

Všem lektorům za jejich účast a skvělé prezentace děkujeme!

 

Rovněž si dovolujeme poděkovat všem účastníkům za Vaši hojnou účast a současně Vás požádat o vyplnění krátkého zpětnovazebního dotazníku, který nezabere více jak 5 min Vašeho času. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá.

Evaluační dotazník:

Zpětná vazba účastníků a účastnic konference – Konference DLUHY 21